Statstjänstemannaförbundets avtalsyrkanden för medlemmar inom spårtrafiken

Statstjänstemannaförbundets avtalsyrkanden för medlemmar inom spårtrafiken Idag överlämnar Statstjänstemannaförbundet (ST) sina avtalsyrkanden till Almega för STs medlemmar inom bransch spårtrafik. De bolag som berörs är SJ AB, Green Cargo, City Pendeln, Tågkompaniet och Roslagsbanan. Ett tusental medlemmar berörs. Ett urval av yrkandena: * Ett av de tyngsta yrkandena är att vissa yrkeskategorier ska ha rätt att gå i pension före 65 år. En värdesäkring (individuellt säkrad pensionslösning) ska ske för åren 60-65 år. * De centrala avtalens lönesättningsprinciper måste utvecklas och förtydligas för att bli ett bättre stöd för de lokala löneförhandlingarna. Kriterierna för lönesättningen måste vara enhetliga, tydliga, kända och accepterade av de anställda. Centrala parter ska bl a utforma riktlinjer för att harmonisera löner för personalkategorier mellan bolagen och marknaden utanför branschen. Den ram som avtalas centralt ska vara ett lägstutrymme. Utrymmet ska fördelas av de lokala parterna, men varje individ ska garanteras ett krontalsbelopp som överenskommits på central nivå. * Skyldigheten att arbeta övertid minskas till 100 timmar per år. Lokala parter ska komma överens om ett regelverk för användningen av oreglerad arbetstid och enskilda överenskommelser. Orsaken är att det på en del håll fungerat förhållandevis bra, medan det på andra håll missbrukats avsevärt. De centrala parterna ska komma överens om lösningar för en arbetstidsförkortning. * Kompetensutvecklingsgaranti för att säkerställa kontinuerlig kompetensutveckling utöver ordinarie fortbildning. * Utgångspunkten för avtalskraven är en ettårig avtalsperiod. Förhandlingarna startar den 9 mars. Fram till dess kan yrkandena eventuellt kompletteras. Förhandlingarna fortsätter sedan den 20 och 21 mars och avslutas den 22 mars. För mer information, välkommen att kontakta: Annette Carnhede, förbundsordförande ST, tel 070-641 12 15 Bo Rundlöf, ombudsman, tel 070-652 64 66 Lena Gennemark, pressekreterare, tel 070-314 52 73 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00260/bit0002.pdf

Dokument & länkar