Sverige stängs för insyn

Report this content

Sverige stängs för insyn Personuppgiftslagen och dess följdreglering i sekretesslagen håller på att sätta den svenska offentlighetsprincipen ur spel. Det visas i en bok som ST ger ut på fredag, två år efter införandet av personuppgiftslagen. Det "omistliga" värde som offentlighetsprincipen sades representera vid Sveriges inträde i EU håller på att urholkas. Personuppgiftslagen, PUL, infördes den 24 oktober 1998 i syfte att begränsa spridningen av personuppgifter, vilket har inskränkt yttrandefriheten och samhällsdebatten på Internet. Nu börjar också lagens effekter på offentlighetsprincipen att slå igenom. Enligt en paragraf i sekretesslagen får offentliga myndigheter inte lämna ut uppgifter om det "kan antas" strida mot personuppgiftslagen. Detta är ett grundskott mot den svenska öppenheten. Detta är bara ett av flera exempel på hur Sverige stängs för insyn. Särskilda lagar för myndighetsregister, begränsningar i rätten att överklaga sekretessbeslut och lojaliteten mot EU:s hemligstämplar är andra exempel. Det har hittills saknats en samlad bild av de många förändringar som nu genomförs eller planeras på öppenhetsområdet. ST har därför sett det som en viktig uppgift att bidra med underlag till debatten genom att ge ut denna bok. Välkommen till presskonferens och presentation av boken "7:16 och andra hot mot öppenheten" Fredag 20 oktober kl 11 00, på ST:s kansli, Sturegatan 15 Vid presskonferensen deltar ST:s ordförande Annette Carnhede och flera av bokens författare: Anders R Olsson, Christoph Andersson, Eva Spira och Nils Funcke. För ytterligare information kontakta Annette Carnhede, förbundsordförande ST 070-641 12 15 Gunnar Johansson, kanslichef 08-790 52 71, 070-665 52 71 Clary Johansson, informationssekreterare 08-790 51 26, 070-666 51 26 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00480/bit0002.pdf

Dokument & länkar