Tyskland mer öppet än Sverige?

Report this content

Tyskland mer öppet än Sverige? Sverige har blivit mer slutet. Ett exempel: Handlingar som hemligstämplats av Datainspektionen i Stockholm är offentliga i den tyska delstaten Brandenburg. Det visas i en debattbok som ST ger ut på fredag. Datainspektionen har vid flera tillfällen hemligstämplat uppgifter om sitt arbete med dataskyddsfrågor i EU. Samma handlingar är offentliga i Tyskland. Bland annat har Datainspektionen hemligstämplat uppgifter om att en tjänsteman bett att få en handling översatt till annat språk(!). Kammarrätten i Stockholm har godtagit hemligstämplarna och Regeringsrätten har inte beviljat något prövningstillstånd. Det är bara ett av flera exempel på hur Sverige stängs för insyn. Personuppgiftslagen, PUL, har inskränkt yttrandefriheten och samhällsdebatten på Internet. Nu börjar lagens effekter på offentlighetsprincipen att slå igenom. Enligt paragraf 7:16 i sekretesslagen får myndigheter inte lämna ut uppgifter om det "kan antas" strida mot personuppgiftslagen. Detta är ett grundskott mot den svenska öppenheten. Särskilda lagar för myndighetsregister, begränsningar i rätten att överklaga sekretessbeslut och EU:s regelverk är andra exempel. Det har hittills saknats en samlad bild av de många förändringar som nu genomförs eller planeras på öppenhetsområdet. ST har därför sett det som en viktig uppgift att bidra med underlag till debatten genom att ge ut denna bok. Välkommen till presskonferens och presentation av boken "7:16 och andra hot mot öppenheten" Fredag 20 oktober kl 11 00, på ST:s kansli, Sturegatan 15 Vid presskonferensen deltar ST:s ordförande Annette Carnhede och flera av bokens författare: Anders R Olsson, Christoph Andersson, Eva Spira och Nils Funcke. För ytterligare information kontakta Annette Carnhede, förbundsordförande ST 070-641 12 15 Gunnar Johansson, kanslichef 08-790 52 71, 070-665 52 71 Clary Johansson, informationssekreterare 08-790 51 26, 070- 666 51 26 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00600/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00600/bit0002.pdf

Dokument & länkar