Sjöfarten stöder FN-projekt för jobbskapande i Somalia

Rederiet Stena har tillsammans med Shell, BP, Maersk och de japanska rederierna MOL, NYK och K-Line beslutat att i ett första steg avsätta 1 miljon dollar som stöd för jobbskapande och kapacitetsbyggande projekt i Somalia. Målsättningen är att skapa alternativ sysselsättning för ungdomar och därmed på sikt bidra till att reducera piratverksamheten och ökad säkerhet för sjöfarare. Arbetet kommer att drivas av FN på plats i Somalia.

Samarbetet mellan FNs projekt i Somalia och de stödjande rederierna startar i februari i år och är tänkt att vara första steget som givarna gör med syfte att bidra till en återuppbyggnad av ett stabilt Somalia. Den långsiktiga målsättningen är att reducera förekomsten av piratverksamhet i Indiska Oceanen.

FN har valts som samarbetspartner tack vare tidigare genomförda insatser i somaliska kust- och stadsområden, samt de frågeställningar som de drivit och som de delar med sjöfartens intressenter (“Alternative Livelihoods to Piracy in Puntland and Central regions”).

FN kommer att fokusera på att stödja långsiktiga anställningar av somaliska ungdomar med målsättningen att skapa stabila jobbalternativ till piratverksamheten. Specifikt kommer man att satsa på jobb inom jordbruk, kreatursskötsel och fiske men man planerar även att stödja etableringen av affärsutvecklingscenter för entreprenörer. FN kommer även att bidra till att bygga upp lokala ungdomsaktiviteter, samt uppmuntra kommunala samarbeten och stödverksamhet.

”Vår förhoppning är att detta initiativ från sjöfartens sida kommer bidra till att lägga grunden för en framtida somalisk generation, som har valmöjligheter och inte tolererar piratverksamhet. Säkerhet för våra sjömän är en viktig anledning till att vi medverkar i detta”, säger Carl-Johan Hagman, CEO Stena Shipping.

Stena och dess partners inom detta projekt har för avsikt att som nästa steg tillföra ytterligare 1,5 miljon dollar för att även stödja andra kapacitetsbyggande åtgärder i Somalia.

För mer information, v.v. kontakta:

Claes G. Berglund
Director Public Affairs & Sustainability
Stena AB
Tel +46 31 85 51 04
Mobil +46 704 855 104
e-mail claes.berglund@stena.com

Stena koncernen är en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper med företag över hela världen. Stena Sfärens fokus ligger på färjelinjer, rederi, offshore drilling, fastigheter, finans, Adactum samt återvinning, miljö och handel. Stena Sfären har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 60 miljarder SEK. www.stena.com

Taggar:

Om oss

Stena AB koncernen är en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper med verksamhet över hela världen. Stena AB är verksamt inom färjelinjer, shipping, offshore drilling, fastigheter, finans och investeringar. Stena AB har drygt 17 000 anställda och en omsättning på runt 30 miljarder SEK. Stena AB, Stena Metall och Stena Sessan bildar tillsammans Stena Sfären.

Snabbfakta

Rederiet Stena har tillsammans med Shell, BP, Maersk och de japanska rederierna MOL, NYK och K-Line beslutat att i ett första steg avsätta 1 miljon dollar som stöd för jobbskapande och kapacitetsbyggande projekt i Somalia. Målsättningen är att skapa alternativ sysselsättning för ungdomar och därmed på sikt bidra till att reducera piratverksamheten och ökad säkerhet för sjöfarare. Arbetet kommer att drivas av FN på plats i Somalia.
Twittra det här

Citat

Vår förhoppning är att detta initiativ från sjöfartens sida kommer bidra till att lägga grunden för en framtida somalisk generation, som har valmöjligheter och inte tolererar piratverksamhet. Säkerhet för våra sjömän är en viktig anledning till att vi medverkar i detta
Carl-Johan Hagman, CEO Stena Shipping