Stena kontrollerar 94,72% av aktierna i Bostads AB Drott

Stena kontrollerar 94,72% av aktierna i Bostads AB Drott Den 29 juni 2004 offentliggjorde Stena Fastighetsförvaltning AB ("Stena Fastighetsförvaltning"), ett av Stena AB helägt dotterbolaget, ett offentligt erbjudande riktat till aktieägarna och innehavarna av konvertibla skuldförbindelser i Bostads AB Drott ("Drott"). Anmälningstiden för Stena Fastighetsförvaltnings erbjudande till aktieägarna och innehavarna av konvertibla skuldförbindelser i Drott gick ut den 10 augusti 2004. När sammanräkningen av utfallet i erbjudandet nu avslutats kan konstateras att Stena Fastighetsförvaltning genom erbjudandet förvärvat 10.392.476 aktier i Drott och konvertibla skuldförbindelser om nominellt MSEK 13,1 i Drott, vilket motsvarar 46,78% av samtliga aktier och röster i bolaget före full konvertering av utelöpande konvertibla skuldförbindelser respektive 100% av den del av det konvertibla förlagslånet som vid erbjudandets offentliggörande ej innehades av bolag inom Drottkoncernen. Sedan erbjudandet offentliggjordes har Stena Fastighetsförvaltning i marknaden löpande förvärvat 2.238.957 aktier i Drott, motsvarande 10,08% av samtliga aktier och röster i bolaget före full konvertering av utelöpande konvertibla skuldförbindelser. Det kan därmed konstateras att Stena AB via Stena Fastighetsförvaltning idag kontrollerar totalt 21.042.383 aktier i Drott, motsvarande 94,72% av samtliga aktier och röster i bolaget före full konvertering av utelöpande konvertibla skuldförbindelser. Stena Fastighetsförvaltning avser att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Drott. Som en service för kvarvarande minoritetsaktieägare kommer Stena Fastighetsförvaltning i likhet med tidigare att förvärva aktier i marknaden till kursen 150 kronor per aktie. Göteborg den 16 augusti 2004 Stena Fastighetsförvaltning AB Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta: John Helgesson, vd Stena Fastigheter AB och vd Stena Fastighetsförvaltning AB, tel 031-775 85 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/16/20040816BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/16/20040816BIT00010/wkr0002.pdf

Dokument & länkar