Fler väljer färjan - resandet på Stena Lines linjer ökar

Fler väljer färjan - resandet på Stena Lines linjer ökar Antalet passagerare på Stena Lines linjer har ökat med 4% jämfört med förra året. Den största ökningen har skett på linjen Karlskrona-Gdynia där antalet passagerare har ökat med 21% jämfört med 2001. På fyra av fem linjer i Skandinavien ökade både antalet passagerare och bilar gentemot förra året. - De satsningar vi gjort på ny kapacitet och kvalitetshöjningar ombord har gett resultat genom att fler väljer att resa med oss, säger Gunnar Blomdahl, VD på Stena Line. Vi fortsätter nu utvecklingen bl. a. genom att investera över 100 miljoner i ombyggnaden av Stena Danica och Stena Saga. Det finns flera anledningar till att resandet med Stena Lines färjor ökar. Framförallt väljer allt fler resenärer att ta med sig bilen på resan. Trenden att göra kortare och fler resor har förstärkts under året som gått samtidigt som Stena Line har utvecklat reseutbudet. - Antalet bilar har ökat med 5% i Skandinavien vilket är ett tecken på att resenären vill ha flexibilitet i sitt resande. Samtidigt ökar intresset för gränshandel och kortare weekendresor, säger Gunnar Blomdahl. Linjerna Göteborg-Frederikshavn, som bl a trafikeras av Stena Danica, och Oslo-Frederikshavn, som trafikeras av Stena Saga, har ökat med 5 respektive 1%. För linjen mellan Norge och Danmark innebär det 556 000 passagerare vilket är det högsta antalet passagerare som linjen någonsin har haft. Linjen mellan Göteborg och Frederikshavn har också haft en bra utveckling med ökade volymer både inom passagerar- bil- och fraktsegmenten. - När Stena Danica sätts i trafik kommer det att vara ett modernt fartyg med nya ombordkoncept och vår ambition är naturligtvis att fortsätta tillväxten på linjen, säger Gunnar Blomdahl. Även på linjen mellan Göteborg och Kiel ökade volymerna för både passagerare och bilar. Anledningen är främst att linjen är ett bra alternativ för resenärer som ska vidare ut i Europa samt att Stena Line satsat mycket på att förbättra upplevelsen ombord. - Våra weekendsatsningar på linjen är framgångsrika och de fyller ett behov för de som vill ha en kortresa med möjlighet till både underhållning, avkoppling och shopping, säger Gunnar Blomdahl. På linjerna runt Storbritannien har antalet passagerare ökat med 2% och antalet bilar med 6% jämfört med 2001. - Även här har vi satsat på att förbättra kvalitén ombord bl. a. genom att renovera Stena Europe, höghastighetsfärjorna Stena Voyager och Stena Explorer, säger Gunnar Blomdahl. Inför högsäsongen kommer vi dessutom att sätta in ett nybyggt fartyg på linjen mellan Dublin och Holyhead. Stena Line Göteborg den 5 februari, 2003 För ytterligare information kontakta, Joakim Kenndal, informationschef Stena Line, telefon 031-85 81 80 eller 0704-85 85 55. Volymer, Stena Line, januari-december 2002 (Siffran inom parentes anger % -skillnad jmf med samma period 2001) Passagerare Bilar Fraktenheter Göteborg - 2 087 000 (+5%) 433 000 (+5%) 163 800 (+5%) Frederikshavn Varberg - Grenaa 189 000 (-6%) 45 000 (-5%) 26 300 (+1%) Göteborg - Kiel 486 000 (+9%) 95 000 (+3%) 35 400 (-4%) Göteborg - Travemünde - - 57 800 (-5%) Oslo - 556 000 (+1%) 63000 (+2%) 14 600 (- 5%) Frederikshavn Karlskrona - 364 000 (+21%) 45 000 (+31%) 35 100 (+81%) Gdynia* Skandinavien totalt 3 686 000 (+6%) 682 000 (+5%) 333 100 (+6%) Stena Line UK totalt 4 240 000 (+2%) 909 000 (+6%) 522 700 (+13%)** Stena Line totalt 7 926 000 (+4%) 1 591 000 (+6%) 855 900 (+10%) * From april trafikeras linjen av två fartyg jämfört med ett fartyg under 2001. ** From augusti ingår linjen mellan Rotterdam och Harwich med tre fartyg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00360/wkr0002.pdf

Om oss

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 36 fartyg och 19 linjer i norra Europa. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är en del av Stena AB-koncernen som har cirka 15 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 35 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar