Fraktlinje miljöcertifierad - Skandinaviska verksamheten nästa steg

Fraktlinje miljöcertifierad - Skandinaviska verksamheten nästa steg Stena Lines fraktlinje mellan Göteborg och Travemünde, som trafikeras av Stena Carrier och Stena Freighter, har miljöcertifierats enligt ISO 14001. Till hösten kommer även linjen Göteborg-Kiel att certifieras och det långsiktiga målet är att hela Stena Line Skandinavia skall erhålla miljöcertifikat. - Stena Line har arbetat länge med att minska verksamhetens miljöpåverkan men det är först nu som vi har fått en oberoende bekräftelse på att vårt arbete har gett resultat. Det känns roligt att vi har möjlighet att visa vad vi är duktiga på och nu jobbar vi vidare med de övriga linjerna i Skandinavien, säger Johan Roos, miljösamordnare på Stena Line. Ledstjärnan i Stena Lines miljöarbete är att företaget skall ha kontroll på den miljöbelastning som verksamheten ger upphov till för att kunna minska den. Det är precis det som ISO- certifieringen handlar om. Miljöcertifieringen av Göteborg- Travemünde täcker alla aspekter och Stena Line har gått från att arbeta med punktinsatser som tex. källsortering och tennfria bottenfärger till att ta ett helhetsgrepp på verksamheten. Certifieringsprocessen av linjen tog ett år och all personal ombord på Stena Carrier och Stena Freighter har genomgått en grundläggande miljöutbildning. En viktig grundprincip i ISO 14001 är att man alltid skall sträva efter att bli bättre. Det innebär att Stena Line har satt upp mål inom olika områden där miljöarbetet kan bli ännu bättre eller effektivare. Svenska Scandlines AB, som ägs av Stena Line, har redan miljöcertifierat hela sin svenska verksamhet. - Vårt miljöarbete är ingen dagslända och vi har satsat mycket resurser under lång tid. Sjöfarten är ett bra alternativ till landtransport och har många positiva miljöaspekter. Den är energieffektiv, har bra infrastruktur, skapar inget buller eller trängsel och kräver ingen avskärmning av djurhabitat. Många av våra fraktkunder är redan miljöcertifierade och tack vare att linjen har blivit certifierad kan de nu erbjuda en 'grön transport' från dörr till dörr, menar Johan Roos. Stena Line Göteborg, 26 mars 2003 För ytterligare information kontakta Johan Roos, miljösamordnare, Stena Line, telefon 031-85 80 27, mobil: 0704 - 858027 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT00280/wkr0002.pdf

Om oss

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 36 fartyg och 19 linjer i norra Europa. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är en del av Stena AB-koncernen som har cirka 15 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 35 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar