Stena Fastigheter beredda att ta över Mandamus

Stena Fastigheter beredda att ta över Mandamus Stena Fastigheter har tecknat avtal med LRF* avseende övertagande av aktier i Mandamus. En förutsättning för detta är att det offentliga erbjudande som LRF* idag riktat till Mandamus aktieägare fullföljs. Ambitionen är att Mandamus ska bli ett av Stena Fastigheter helägt dotterbolag och avnoteras från Stockholmsbörsen. - Vi har under lång tid letat efter möjligheter att öka vårt bostadsbestånd kraftigt. När vi blev erbjudna möjligheten att förvärva Mandamus fann vi det mycket intressant. Det är ett bolag som driver sin förvaltning på ett likartat sätt som vi själva, och deras fastighetsbestånd håller god kvalitet och har en för oss intressant geografisk fokusering. Även om det är vår ambition att ta över hela bolaget och avnotera det så är vi också beredda på en situation där vi tar över som huvudägare med fortsatt notering. Men en förutsättning är då att vi får egen majoritet, säger Stena Fastigheters VD John Helgesson För att finansiera affären, som har ett budvärde på ca 1,7 miljarder kronor, har Stena Fastigheter erhållit lånelöfte från bank. Erforderliga säkerheter finns inom det befintliga fastighetsbestånd som Stena Fastigheter äger. Det sammanslagna Stena Fastigheter - Mandamus kommer att ha fastigheter till ett marknadsvärde om ca 17 miljarder. Fastighetsbeståndet kommer att innehålla ca 2,5 miljoner kvm varav ca 1,7 miljoner kvm utgör bostäder fördelade på ca 24000 lägenheter. Därtill kommer av Mandamus förvaltade och delägda fastigheter med ca 4000 lägenheter. Soliditeten i den nya koncernen beräknas uppgå till ca 25 procent och proformaresultatet efter finansnetto bedöms hamna kring 380-400 mkr. - Mandamus har gjort ett förtjänstfullt arbete där ett attraktivt bestånd byggts upp och där en effektiv och kvalitetsstyrd förvaltningsorganisation skapats, säger John Helgesson. Vi vill fortsätta i samma anda och vi ser inte att någon övertalighet uppstår vad gäller förvaltningen. Vid en avnotering försvinner dock, på central nivå, vissa arbetsuppgifter som hör ihop med att bolaget är börsnoterat Vi har kontinuerligt ökat vårt fastighetsbestånd och vid flera tillfällen förvärvat större bestånd i förortsområden till Stockholm av allmännyttiga bolag. I Mandamus finns bl.a. flera liknande förvaltningsenheter, och vi är övertygade om att den gemensamma kunskapen hos de bägge bolagens personal ytterligare kan förbättra och effektivisera förvaltningen där. Bolagen har till stora delar samma förvaltningssyn med långsiktighet, service, kvalitet, trygghet och säkerhet för våra hyresgäster som viktiga ledstjärnor. Vår inriktning på bostäder förstärks genom affären. Det ger oss en trygg cash-flow samtidigt som bolagets resultat ökar, avslutar John Helgesson. Stena Fastigheter 20 mars, 2003 För ytterligare information, kontakta: John Helgesson, VD Stena Fastigheter, tel: 031-7758500, 070-5441515 Stena Fastigheter ingår i Stenasfären och är ett helägt dotterbolag till Stena AB. Fastighetsverksamheten har på ett kontinuerligt sätt byggts upp under de senaste 20 åren. Det totala fastighetsbeståndet som bolaget förvaltar omfattar nära 1,3 miljoner kvm varav merparten finns i Sverige. Det svenska beståndet är koncentrerat till Göteborg, Malmö och Stockholm ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT01120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT01120/wkr0002.pdf

Om oss

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 36 fartyg och 19 linjer i norra Europa. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är en del av Stena AB-koncernen som har cirka 15 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 35 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar