Stena Line gör förändringar i fartygsflottan

Stena Line gör förändringar i fartygsflottan Stena Line genomför strategiska förändringar i fartygsflottan och företaget har även förvärvat mark med avsikt att flytta hamnlägen och terminaler i Stranraer och Belfast. - Genom förändringarna i fartygsflottan erbjuder vi både passagerar- och fraktkunderna en bättre kombination av service och valmöjligheter. Vårt mål är vinst år 2003 och detta är ett viktigt och nödvändigt steg för att nå målet, säger Bo Severed, VD på Stena Line. Följande förändringar kommer att ske: Karlskrona-Gdynia Stena Line fortsätter satsningen på linjen Karlskrona-Gdynia och förbättrar servicen ytterligare för både passagerar- och fraktkunder. Stena Europe som idag trafikerar linjen ersätts av Koningin Beatrix som kommer att anpassas till linjens specifika behov och dessutom byta namn till Stena Baltica. Stena Baltica ökar fraktkapaciteten med 30% och fartyget har 547 hytter med totalt 1 300 bäddar Det är sedan tidigare klart att RoPax-fartyget Stena Traveller sätts i trafik på linjen i januari 2002. - Stena Baltica och Stena Traveller är en idealisk kombination av fartyg på linjen. Tillsammans fördubblar de linjens frekvens och tredubblar fraktkapaciteten. Vi tror starkt på linjens utveckling och marknaden har bra tillväxtpotential, säger Bo Severed. Fishguard-Rosslare Stena Europe som för närvarande trafikerar linjen mellan Karlskrona- Gdynia ersätter Koningin Beatrix som trafikerar linjen idag. Stena Line investerar cirka 60 miljoner kronor i en omfattande ombyggnad av Stena Europe för att anpassa fartyget till linjen Fishguard-Rosslares behov. Stena Europe kommer att erbjuda förbättrad service till både passagerar- och fraktkunder när hon tas i trafik på linjen i mars 2002. Passagerarutrymmena kommer att helrenoveras och exempel på förbättringarna är ny design på butiken, en större och bekvämare Club Lounge, nytt restaurangkoncept. Stena Europe kommer dessutom byggas om för att kunna ta frakt på övre däck vilket ökar fraktkapaciteten med 300 meter till cirka 1 300 meter. Samtidigt som Stena Europe tas i trafik införs ett nytt bemanningssystem som är bättre anpassat till passagerarvolymen på varje avgång. Efter övergången till flexibel bemanning krävs färre fastanställda och som ett resultat av detta kommer ungefär 50 personer att bli övertaliga. Stranraer-Belfast Omstruktureringen av Stena Lines flotta medför att Stena Galloway på linjen Stranraer-Belfast tas ur trafik i februari 2002 och 92 anställda kommer dessvärre att behöva lämna företaget. - Vi har konstaterat att vi måste minska kapaciteten och öka effektiviteten på linjen Stranraer-Belfast om vi skall förbli konkurrenskraftiga nu och i framtiden, säger Bo Severed. Stena Line har också för avsikt att flytta hamnanläggningarna i Belfast och Stranraer till fördelaktigare lägen som ger konkurrenskraftigare överfartstider. Företaget har förvärvat mark ca 10 km norr om Stranraer och nästa steg är att utföra undersökningar av marken och omgivningarna. Utifrån undersökningens resultat fattas därefter beslut om hamnarna och terminalerna skall flyttas. Skapar ett starkare Stena Line - Det är inte lätt att fatta beslut som medför personalminskningar men det är nödvändigt för att uppnå målet med vinst 2003. Vi kommer att göra vad vi kan för att stödja de personer som måste lämna oss och arbetar med att hitta andra jobb åt dem inom företaget eller på andra sätt hjälpa dem vidare till nya jobb, säger Bo Severed. - Förändringarna är alla del av en övergripande strategi att bygga ett starkare Stena Line. Genom att anpassa vår service till linjernas behov skapar vi den optimala kombinationen av fartyg på linjerna och förbättrar kundservicen. Det ger oss en fast grund att stå på inför det fortsatta arbetet med att uppnå vinst 2003, avslutar Bo Severed. Stena Line, 19 november, 2001 För mer information, kontakta Joakim Kenndal, Informationschef, Stena Line. Tel: 031-85 81 80 eller 0704-85 85 55 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00760/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00760/bit0002.pdf

Om oss

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 37 fartyg och 20 linjer i norra Europa. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är en del av Stena AB-koncernen som har cirka 15 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 35 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar