Stena Line intensifierar satsning på frakt

Stena Line intensifierar satsning på frakt Stena Lines fraktverksamhet, som hade en stabil utveckling under 1999, blir allt viktigare för företaget. Nyligen tillkännagavs en utvidgad service på Nordirland och till hösten öppnas en ny fraktlinje mellan Holland och England. På linjen mellan Karlskrona och Gdynia analyseras förutsättningarna för ytterligare frakttonnage. De två nya RoPax-fartyg som just nu byggs i Spanien kommer att levereras enligt tidsplan, det första i oktober och det andra i början av 2001. Detta innebär att de fraktfartyg som idag används på Hoek van Holland- Harwich kan användas på annat håll. "I dagens goda konjunktur växer handeln. Stena Line vill med nya linjer och fler fartyg tillfredsställa industrins ökade transportbehov som följer på uppgången, säger Bo Severed, VD på Stena Line" Ny fraktlinje i tillväxtområde En del av den strategin är öppnandet av en helt ny fraktlinje mellan Hoek van Holland och Killingholme, nära Immingham i England. Två av de lediga fartygen kommer att sysselsättas här, med en sammanlagd kapacitet om cirka 3,000 längdmeter. Bakgrunden till satsningen är den tillväxt som präglat fraktmarknaden. Tillväxten har legat på i genomsnitt 8 % under de senaste 10 åren. Simon Ports & Logistics Ltd, ett företag i Simon Group Plc, har därför investerat i en helt ny Ro-Ro-hamn i Killingholme, som Stena Line kommer att använda. En av fördelarna med Killingholme är det mycket goda vägnätet. I Holland kan Stena Lines befintliga hamn användas utan att några nyinvesteringar behöver göras. Överfarten blir cirka 12 timmar, vilket möjliggör en daglig tur i vardera riktningen med gott om tid för lastning av gods. "Detta blir ett bra komplement till vår befintliga linje mellan Holland och England, säger Pim de Lange linjechef, i en region med stark tillväxt och med strategisk placering för de växande handelsflödena mellan Storbritannien och kontinenten." Ytterligare frakttonnage utreds Linjen mellan Karlskrona och Gdynia har visat en kraftig tillväxt under senare år, antalet fraktenheter har exempelvis ökat med nästan 50 % sedan 1995. Tillväxten väntas fortsätta, speciellt i ljuset av ett framtida polskt EU-medlemskap. Därför utreds nu förutsättningarna för att sätta in ytterligare frakttonnage på linjen. Göteborg den 2 maj 2000 Stena Line AB För ytterligare information kontakta informationschef Åsa Lindell Byström på telefon + 46 (0) 31 85 81 80 eller +46 (0) 704 85 81 80. 1(1) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00620/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00620/bit0002.pdf

Om oss

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 37 fartyg och 20 linjer i norra Europa. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är en del av Stena AB-koncernen som har cirka 15 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 35 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar