Stena Line köper Scandlines

Stena Line köper Scandlines AB Stena Line AB skrev igår under ett avtal med SJ om förvärv av samtliga aktier i Scandlines AB till ett pris av 560 Mkr. Vid förvärvstillfället, den 1 augusti 1999, uppgick Scandlines egna kapital till 521 Mkr. Scandlines driver fem färjelinjer från två hamnar i södra Sverige till Tyskland och Danmark. Verksamheten bedrivs i samarbete med den dansk-tyska Scandlines koncernen. Omsättningen för 1998 uppgick till 1 441 Mkr, resultatet efter avskrivningar var 184 Mkr och företaget hade 1 180 anställda. De båda företagens sammanlagda färjelinjenät kommer att ge Stena Line en stark position i de viktigaste hamnarna i regionen. Det finns också ett antal positiva samordningsfördelar inom områden som inköp, fartygsdrift, marknadsföring och försäljning samt administration. - Ett av våra långsiktiga mål har varit att etablera ett starkt fotfäste i södra delen av Sverige där tillväxten har varit hög under de senaste åren. Scandlines är ett välskött och lönsamt företag. Det är den perfekta lösningen för Stena Line, säger Stena Lines VD, Bo Severed. Öresundsförbindelsen kommer att påverka Scandlines verksamhet och ta volym från färjetrafiken i regionen. Samtidigt kommer förbindelsen att bidra till ökad handel i området. Linjen Limhamn-Dragör, som gick parallellt med den kommande Öresundsförbindelsen, stängdes den 1 november i år. Linjen Helsingborg-Köpenhamn kommer att stängas den 1 juli 2000. Öresundsbrons förväntade negativa effekter på Scandlines verksamhet har beaktats i Stena Lines värdering av Scandlines AB. - Scandlines verksamhet har förblivit stabil även efter slopandet av taxfreeförsäljningen. Jag tror också på en positiv utveckling framöver, även med hänsyn tagen till de konsekvenser öppnandet av Öresundsförbindelsen, i mitten av nästa år, kan ge, avslutar Bo Severed. - Vi är mycket positivt inställda till detta avtal. Stena Line är en kompetent aktör, med ett gott rykte och stort kunnande inom färjeindustrin, säger SJ's generaldirektör och ordförande i Scandlines, Daniel Johannesson. SJ-koncernen renodlar nu verksamheten. Vi skall satsa på kärnaffären som är SJ Resor och SJ Cargo Group. Genom försäljningen minskar vi dessutom vår skuldbörda, avslutar Daniel Johannesson. Avtalet förutsätter ett godkännande från berörda konkurrensmyndigheter. Göteborg den 16 november 1999 Stena Line AB Bo Severed Koncernchef och VD För ytterligare information kontakta Bo Severed på telefon 031- 85 83 19 eller informationschef Åsa Lindell Byström på telefon 031- 85 81 80 eller 0704-85 81 80. På SJ:Daniel Johannesson, tel: 08-762 3003 eller Presschef Björn Halldén, tel 070-762 37 49 Fakta om Scandlines AB Scandlines är ett internationellt färjeföretag. Med sina fem färjelinjer är Scandlines trafik koncentrerad till Öresund, södra Sverige och Tyskland, företaget verkar därmed i en region med hög tillväxt. Trafiken bedrivs i samarbete med bolag inom den dansk-tyska koncernen Scandlines AG. 1998 reste 12,6 miljoner passagerare med Scandlines färjor. Antalet personbilar uppgick till över 2 miljoner och antalet fraktenheter var 705 000. 1998 redovisade Scandlines en omsättning på 1 441 miljoner kronor och ett re- sultat efter avskrivningar på 184 miljoner kronor. Antalet anställda 1998 var 1 180 personer. Genom att anpassa Scandlines till en verksamhet utan taxfree och i konkurrens med Öresundsbron kommer företagets personalstyrka att reduceras fram till juli 2000. Scandlines har en linjebaserad organisation med gemensamma kommersiella enheter och funktioner. Inköpsbolaget Sundservice är ett helägt dotterbolag som köper in produkter för ett större antal färjeföretag. Scandlines linjenät Helsingborg-Helsingör-linjen bedrivs i dansk handelsbolagsform där Scandlines AB äger 50 % och tyska Scandlines AG (via danska Scandlines AS) 50%. Denna linje drivs med tre moderna färjor vilket gör att Scandlines som enda rederi kan erbjuda avgångar var tjugonde minut i varje riktning. Helsingborg-Köpenhamn-linjen trafikeras av två äldre fraktfartyg. Dessa fartyg transporterar endast järnvägsgods, ingen bil- eller passagerartrafik förekommer. Linjen kommer att läggas ner samtidigt som Öresundsförbindelsen öppnar. Trelleborg-Sassnitz är den kortaste linjen mellan Sverige och Tyskland. Lastbils- och järnvägstrafiken på linjen är ofta destinerad till Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Ungern, Österrike och bortomliggande länder. Linjen ligger väl till för resenärer som har Berlin som resmål och även för utflykts- och semesterresor i regionen. Linjen bedrivs i ett poolsamarbete med Scandlines AG och trafikeras av två kombifärjor. Trelleborg-Rostock är mer fraktorienterad än övriga linjer och trafikeras därför av två s.k. Ropaxfartyg. Färjan Skåne har stor lastkapacitet, 1 150 spårmeter för järnvägsvagnar och därutöver ca 2000 längdmeter för last- och personbilar. Även denna linje drivs i ett poolsamarbete med Scandlines AG. Trelleborg-Travemünde är en fraktlinje som trafikeras av färjan Götaland. Linjen är Scandlines yngsta och har drivits av företaget sedan september 1998. Det är också den enda linje som Scandlines AB driver självständigt. Limhamn-Dragör-linjen lades ner den sista oktober 1999 då den inte ansågs kunna konkurrera med Öresundsförbindelsen. Linjen drevs tidigare i samarbete med Scandlines AS. Scandlines i siffror Volymer 1998 per linje* Helsingbo Trellebo Trelleb Trellebo Helsingborg Total rg - rg- org- rg - -Köpenhamn Helsingör RostockSassnit Travemün z de Passagerare 9 762 236 254 034 785 058 10 801 328 Personbilar 1 676 480 48 650 115 013 1 840 143 Lastbilar 323 498 69 451 23 941 6 317 423 207 Bussar 38 481 1 134 4 884 44 499 Persontågva 12 408 24 5 337 17 gnar 769 Godstågvagn 53 037 79 606 122 618 255 ar 261 Antal 39 867 2 136 3 529 233 4 659 50 avgångar 424 * Den nedlagda linjen Limhamn-Dragör är borttagen ur informationen. Resultaträkning i sammandrag, Mkr 1998 1997 Nettoomsättning 1 441 1 236 Rörelsens kostnader 1 312 1 077 Resultat efter 184 170 avskrivningar Årets resultat 134 123 Nyckeltal 1998 1997 Soliditet, % 41,4 48,2 Avkastning på eget 29,4 26,7 kapital, % Avkastning på sysselsatt 43,9 28,6 kapital, % Investeringar, Mkr 11,3 138,8 Källa: Scandlines årsredovisning, 1998 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00040/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar