Stille AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

• Nettoomsättningen ökade med 12 % till 117,1 (104,3) mkr under året.
• Rörelseresultatet uppgick -24,3 (5,4) mkr för året.
• Resultat per aktie blev -0,09 (0,01) kronor för året.
• Distributionsavtal för kirurgiska instrument har tecknats med Micrins Surgical Inc, USA


Fjärde kvartalet

• Omfattande åtgärdsprogram för att öka lönsamheten fortlöper
• Åtgärdsprogram med omstrukturering i USA genomfört
• Stilles bordsförsäljning påverkas indirekt kraftigt av FDA-beslut


Väsentliga händelser efter periodens slut

• Anders Weilandt utsågs till ny verkställande direktör den 9 januari 2007. Weilandt har agerat som tillförordnad verkställande direktör för Stille sedan den 16 augusti 2006
• Den nya ledningen för den amerikanska verksamheten har med kraft vidtagit åtgärder för att öppna nya försäljningskanaler i USA
Stille i korthet jan-dec 2006 jan-dec 2005 okt-dec 2006 okt-dec 2005
Omsättning, mkr 117,1 104,3 29,2 32,9
Rörelseresultat, mkr -24,3 5,4 -5,4 2,6
Resultat före skatt, mkr -26,3 2,3 -5,9 1,9
Rörelsemarginal % -21 5 -19 8

Om oss

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se

Prenumerera

Dokument & länkar