Kvalitetsutmärkelse 2000

Välkommen till utdelningen av Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse 2000 Den 17 oktober är det dags att presentera vinnarna av Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse 2000. I år belönas med utmärkelsen de verksamheter som arbetat med kvalitets- utveckling enligt en ny kvalitetsstrategi som staden antagit våren 1999. Utmärkelsen delas ut i tre klasser: förskola - skola, vård - omsorg samt övriga verksamheter. Hedersomnämnanden ska också delas ut till de som utmärker sig i sin kvalitetsutveckling i någon del av kvalitetsstrategin. 38 enheter har blivit nominerade till årets kvalitetsutmärkelse. De nominerade fördelar sig ganska jämnt mellan tävlingsklasserna. I klassen vård och omsorg har 13 enheter nominerats. Det är nio enheter inom äldre- och handikappomsorg och fyra inom individ- och familjeomsorg. De nominerade i klassen skola/förskola är tre skolor, tre förskolor, ett fritidshem och två familjedaghemsgrupper. I klassen övrig verksamhet har tre administrativa enheter, tre skolrestauranger, ett bibliotek samt fastighetsförvaltningen inom Gatu- och fastighetskontoret och samhällsvetenskaps- och ekonomicentret inom Utbildningsförvaltningen blivit nominerade. De 38 kandidaterna har de senaste månaderna granskats av specialutbildade examinatorer från stadens förvaltningar. En domarkommitté, ledd av stads- direktören Jörgen Kleist, har slutligen bestämt vilka enheter som kommer att belönas. Vilka dessa är avslöjas i Blå Hallen den 17 oktober. Du hälsas härmed välkommen att närvara vid utdelningsceremonin kl 16.00 och till det öppna huset som hålls i Blå Hallen från kl 13.00 samma eftermiddag. Vill du veta mer om bakgrunden? Du som vill veta mer om bakgrunden till stadens kvalitetsutmärkelse är välkommen att kontakta Carina Lundberg-Uudelepp, chef för enheten för Kvalitetsutveckling i Stadsledningskontoret, tel: 508 29 164 eller till Karin Francke, enheten för Kvalitetsutveckling tel: 508 29 562. Den 17 oktober kl 15.30 kommer Carina Lundberg-Uudelepp och Karin Francke att hålla en kort pressinformation och svara på frågor i pressrummet i anslutning till Blå Hallen. Information om vinnarna Pressmappar med bakgrundsinformation ska finnas tillgängliga vid receptionen i Blå Hallen från kl 13.00. Vilka enheter som får motta årets utmärkelse offentliggörs inte förrän kl 16.00. Direkt efter utdelningsceremonin kan du hämta pressinformation om de vinnande enheterna också i receptionen. Informationen kommer även att faxas till redaktionerna. Anmälan Efter programmet i Blå Hallen är du välkommen att tillsammans med övriga gäster inta buffén i Gyllene Salen. Med hänsyn till vår planering ber vi dig att, om möjligt, anmäla ditt deltagande via e-post: kerstin.kallstrom@stadshuset.stockholm.se eller per telefon 508 29 697. Senast den 16 oktober på förmiddagen. Stockholm 12 oktober 2000 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00940/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00940/bit0002.pdf

Dokument & länkar