Rådssalseko

Kommunfullmäktiges beslut i korthet (nya beslutsärenden) * Inget fullmäktigeuttalande mot våldet och förstörelsen på Götgatan 1 maj. S, v och mp motsatte sig uttalandet. * Ridanläggningarnas kapacitet ska ökas, nytt ridhus byggas. * Regionala tillväxtavtalet godkänt. * Science Tower byggs i Kista. * Fastigheten Sperlingens Backe, Östermalm, säljs till dess bostadsrättsförening. * Inget institutionaliserat ungdomsparlament i Stockholm. UTTALANDE Majoritetspartierna lade fram ett förslag till uttalande som tog avstånd ".från våld som politisk metod samt Reclaim the City´s manifestationer i september 1999 och den 1 maj 2000". S, v och mp motsatte sig detta, varmed enighet inte nåddes och inget uttalande antogs. NYA BESLUTSÄRENDEN ROTEL IV Utl. 78/00. Nytt namn på Stadshagens vårdgymnasium - Stadshagsskolan. Ingen debatt. ROTEL VII Utl. 79/00. Inventering av möjligheterna att utveckla ridsporten i Stockholms stad. Inrättande av ett nytt ridhus (motion av Folke Nässla m fl, mp). Alf T Samuelsson (kd) Ännu är pojk- och mansidrotten i överläge. Dock är ridningen, som till 95 procent utövas av flickor, den tredje största sporten totalt. Därför prioriterar vi upprustningen av ridanläggningar i staden och bygger ett nytt ridhus i Sätra. Inga motsatta uppfattningar framfördes under debatten. ROTEL I Utl. 80/00. Regionala tillväxtavtal för Stockholmsregionen - lägesredovisning och slutligt avtal. Christopher Ödmann (mp) Det är viktigt att staden fortsätter samarbetet i Östersjöområdet i miljöfrågorna. Carl Cederschiöld (m) För en gångs skull har regeringen lovordat något i Stockholm, nämligen detta tillväxtavtal. Vi bör utnyttja vårt strategiska läge till ökade kontakter över Östersjön. Utl. 81/00. Förändring av regler för ekonomisk förvaltning. Ingen nämnvärd debatt. Utl. 82/00. Hemställan om upphävande av instruktion för saluhallsförvaltningen. Ingen debatt. ROTEL II Utl. 83/00. Förslag till detaljplan för område invid kvarteret Danmark inom stadsdelen Kista. Mikael Söderlund (m) Byggnaden kommer att bli ett landmärke i stadsdelen. Tillsammans med många andra åtgärder bidrar förslaget till att skapa en levande och trygg stadsmiljö. Dick Urban Vestbro (v) Vi har haft en bra tradition att byggnader haft mänskliga proportioner. Ska vi verkligen locka turister med att bli ett nytt Dallas? Jag tror majoriteten saknar en vision av hur de vill ha Kista. Så här höga byggnader gör att det blir extremt blåsigt på marken eftersom de drar ner vinden. Mikael Söderlund (m) Vi behöver ett nytt Kista. Vi behöver stadsmässighet, levande trottoarer. Kista Science Tower kan bli ett starkt bidrag till detta. Vi har en tydlig vision av vad Kista samt Tensta och Rinkeby kan vara, inte minst i fråga om att åstadkomma integration. Viviann Gunnarsson (mp) Tomten avgränsas av massa vägar, därför bidrar den inte till en bättre stadsmiljö. Man måste inte bygga denna typ av byggnad. Science Tower kommer markant att skilja sig från övrig arkitektur i Kista. Ett nytänkande vore i stället att se på sambandet mellan IT och miljö. Mats Sahlin (fp) Det sambandet är intressant, men har vi inga IT-företag så finns inget samband att fundera på. Ska Kista behålla sin framskjutna position måste företagen ha utrymme att verka på. Kerstin Rossipal (kd) Någon gång måste man våga bygga något nytt och annorlunda. Detta komplex skulle komplettera bebyggelsen i Kista bra. Börje Vestlund (s) Tänk så tråkig vår stad skulle varit om man alltid följt traditionerna. Ibland måste vi tordas göra undantag också i fråga om byggandet. Vi behöver ett landmärke i Kista. ROTEL III Utl. 84/00. Försäljning av fastigheten Sperlingens Backe 64 på Östermalm. Inge-Britt Lundin (fp) Om människor vill köpa sitt boende, låt dem få göra det. Från s, v och mp framfördes att försäljningen inte borde genomföras. BORDLAGD MOTION Utl. 14/00. Genomförande av ett ungdomsparlament (Mia Nikali, s). Mia Nikali (s) Ett ungdomsparlament borde bli ett fint komplement till skolundervisningen. I Hultsfred har jag sett ett sådant, intresset var jättestort. Många började tycka politik var häftigt och kul. Sabina Bossi (mp) Majoriteten säger nej till ett parlament, men de säger inte vad de i stället vill göra för att stimulera ungdomars politiska engagemang. Margareta Olofsson (v) Det är äntligen dags att ungdomarna får lite inflytande och medbestämmande. Ett årligt ungdomsparlament vore en bra idé. Anders Broberg (kd) Alla vill vi ha fler delaktiga i den demokratiska processen. Men det kan bli knepigt att genomföra ett parlament enligt motionen. Dessutom har erfarenheterna med ungdomsråd i stadsdelsnämnderna inte varit så goda. Intresset har falnat. En viktig faktor är att beslutsrätten saknas. Kommunstyrelsens linje är vettig, men det hindrar inte att egna skolor eller stadsdelsnämnder tar initiativ. Patricio Rodriguez (v) Stockholm kunde vara ett lokomotiv i detta avseende för andra kommuner. Ungdomar känner sig utanför det politiska systemet, politikernas genomsnittsålder i länet är 52 år. Lotta Edholm (fp) Ungdomar är precis lika intresserade av politik som förut, men intresset tar sig andra vägar. Men jag tror inte det vore klokt att anordna ett ungdomsparlament samtidigt som vi redan ska hålla det europeiska ungdomsparlamentet. För övrigt skulle årliga ungdomsparlament förmodligen leda till att ungdomar tröttnade på politik. Erik Nilsson (s) Europaparlamentet för ungdomar är något helt annat. Jag tror att majoriteten inte är intresserad av lokalt ungdomsparlament. Ett årligt sådant skulle betyda återkoppling och en större trovärdighet. Carl Cederschiöld (m) Stockholm har fått den stora äran att vara värd för europeiska ungdomsparlamentet nästa år. Lokalt finns många sätt att arbeta med demokratifrågorna i stadsdelarna. Det behövs inga direktiv uppifrån. Votering begärdes, vilken utföll med 52 röster för KS förslag mot 47 för oppositionens. Slut klockan 22.21. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000508BIT01330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000508BIT01330/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Dokument & länkar