Allvarlig kritik mot Scandiaconsult AB för brott mot noteringsavtalet

Allvarlig kritik mot Scandiaconsult AB för brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsen riktar allvarlig kritik mot Scandiaconsult AB (SCC) för att bolaget brutit mot noteringsavtalet. Brottet består i att bolagets ordförande i en intervju med en dagstidning lämnat kurspåverkande information, utan att informationen dessförinnan hade offentliggjorts enligt noteringsavtalet. Eftersom Scandiaconsult har begärt avnotering av sina aktier har Stockholmsbörsen avstått från att föra ärendet vidare till Disciplinnämnden. Måndagen den 20 januari 2003 publicerades i en dagstidning en artikel som uppgav att det danska teknikkonsultföretaget Ramböll förväntades lägga ett bud på SCC. Dagen därpå bekräftade SCC:s styrelseordförande i en intervju i samma tidning att representanter för Ramböll hade varit i kontakt med honom. Han uppgav vidare att Rambölls styrelse och ägare under den gångna helgen hade diskuterat frågan om att lägga ett bud på SCC. Såväl den första artikeln som intervjun med styrelseordföranden ledde till betydande kursstegringar för SCC-aktien. Stockholmsbörsen har i en skrivelse till SCC konstaterat att den information som lämnades av styrelseordföranden i intervjun den 21 januari rörande Rambölls kommande bud på SCC var sådan att den enligt noteringsavtalet skulle ha offentliggjorts. Styrelseordförandens invändning att informationen redan var känd genom artikeln den 20 januari anser börsen inte vara relevant eftersom det först genom intervjun med styrelseordföranden blev bekräftat av bolaget att det pågick diskussioner om ett förvärv. Stockholmsbörsen riktar därför allvarlig kritik mot Scandiaconsult AB för att bolaget brutit mot noteringsavtalet. Stockholmsbörsen har övervägt att överlämna ärendet till Disciplinnämnden för prövning. Med hänsyn till att SCC:s aktier kommer att avnoteras med verkan från och med den 9 maj har börsen emellertid nöjt sig med den allvarliga kritik mot bolaget som uttalats i skrivelsen. För ytterligare information Anders Ackebo, chef för Notering och övervakning, Stockholmsbörsen Tel +46 (0)8 405 70 10 Maria Andark, informationschef, Stockholmsbörsen Tel +46 (0)70 597 52 76 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00830/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00830/wkr0002.pdf

Dokument & länkar