Anpassning av minimiavgift för stora avslut i Ericssonoptioner

Anpassning av minimiavgift för stora avslut i Ericssonoptioner Stockholmsbörsen sänker temporärt minimiavgiften för stora avslut i Ericssonoptioner. Anpassningen av minimiavgiften skapar förutsättningar för ökad handel. Avgiftsförändringen bedöms ge en marginell effekt på Stockholmsbörsens totala intäkter. För att främja likviditeten i handeln med optioner innehåller den befintliga avgiftsstrukturen ett rabattsystem för större avslut med bland annat en minimiavgift om 2 kronor per kontrakt. Rabattsystemet har generellt sett fungerat bra men dagens minimiavgift innebär att avgiften procentuellt sett har blivit betydligt högre än avsett på grund av Ericssons historiskt sett låga kursnivå. Stockholmsbörsen har därför beslutat att sänka minimiavgiften temporärt för handel i Ericssonoptioner. "Vi vill ge förutsättningar för att skapa en än bättre likviditet i Ericsson. För att uppnå detta sänker vi avgifterna på stora avslut med upp till 50 %. Vi tillgodoser därigenom våra kunders efterfrågan att handla större kontrakt i Ericsson på ett fortsatt kostnadseffektivt sätt", säger Simon Nathanson, vice VD på Stockholmsbörsen. Handeln i Ericssonoptioner har under de senaste månaderna varit mycket stor. Den kraftiga kursnedgången i Ericssonaktien leder till låga premienivåer vilket gör att investerare handlar Ericssonoptioner i allt större poster. Stockholmsbörsen sänker minimiavgiften för avslut på 30.000 kontrakt eller mer med 50 %, från 2,00 till 1,00 kronor. För avslut mellan 10.000 och 30.000 kontrakt sänks minimiavgiften med 25 %, från 2,00 till 1,50 kronor. Anpassningen av minimiavgiften innebär en genomsnittlig avgiftssänkning på drygt 25 % för handel i Ericssonoptioner vid Stockholmsbörsen, beräknat på premienivåer och aktiviteten i handeln under andra halvåret 2002. Förändringen är temporär och kommer att gälla under tre månader, från den 24 februari till den 24 maj 2003. För ytterligare information Claes Urban Dackberg, produktansvarig Tel +46 (0)70 569 52 09 aktier och derivat, Stockholmsbörsen Maria Andark, informationschef, Stockholmsbörsen Tel +46 (0)70 597 52 76 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT01280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT01280/wkr0002.pdf

Dokument & länkar