Billigare realtidsinformation till privata investerare

Report this content

Billigare realtidsinformation till privata investerare För att möjliggöra för fler privata investerare att få tillgång till kursinformation i realtid sänker Stockholmsbörsen priset på denna tjänst gentemot informationsåterförsäljare och medlemmar. I korthet görs följande förändringar för kursinformation i realtid som medlemmar och informationsåterförsäljare distribuerar: *Priset sänks för grundläggande kursinformation i realtid till såväl privata som professionella investerare. *Priset sänks kraftigt för mer omfattande kursinformation i realtid till privata investerare. *Priset höjs för mer omfattande kursinformation i realtid till professionella investerare. Förändringarna träder i kraft den 1 april, 2003. "Vi tycker det är viktigt att skapa förutsättningar för en bra marknadsinformation till såväl privata som professionella investerare. För att möjliggöra för fler att ta del av kursinformation i realtid sänker Stockholmsbörsen priset för den information som våra kunder distribuerar till privata investerare," säger Simon Nathanson, vice VD, Stockholmsbörsen. Till skillnad från många andra börser fortsätter Stockholmsbörsen med de uppskattade tjänsterna: *Att medlemmar kan distribuera kursinformation med en minuts fördröjning till sina depåkunder som är privata investerare. Det sker till samma låga kostnad som när tjänsten infördes i början av 1990- talet. *Att informationsåterförsäljare och medlemmar kan distribuera kursinformation med 15 minuters fördröjning gratis till sina kunder. Stockholmsbörsen, liksom andra börser, erbjuder en kursinformationstjänst till dels informationsåterförsäljare (t ex Reuters, Bloomberg, SIX och Ecovision), dels medlemmar (d v s banker och fondkommissionärer). Dessa erbjuder i sin tur kursinformation till investerare. Priset på kursinformation baseras på: *Om informationen distribueras till privata eller professionella investerare. *Hur omfattande informationen är. *Om informationen distribueras i realtid eller med fördröjning. För ytterligare information Maria Andark, informationschef Tel +46 70 597 52 76 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00630/wkr0002.pdf

Dokument & länkar