Den nordiska integrationen fortsätter - HEX Integrated Markets går med i NOREX

Den nordiska integrationen fortsätter - HEX Integrated Markets går med i NOREX OMHEX division HEX Integrated Markets och NOREX tar i dag ytterligare ett steg i integrationen av de nordiska och baltiska marknaderna - HEX Integrated Markets går med i NOREX-alliansen. De nordiska börsernas gemensamma mål är att skapa en fullständigt integrerad nordisk och baltisk värdepappersmarknad och således öka den nordiska regionens konkurrenskraft ytterligare. "Sammanslagningen mellan OM och HEX var ett betydelsefullt steg för att skapa en integrerad nordisk och baltisk värdepappersmarknad. Det är naturligt för oss att fortsätta integreringen med att inbegripa alla HEX Integrated Markets marknadsplatser, dvs. börserna i Stockholm, Helsingfors, Tallinn och Riga, i det befintliga samarbetet med våra NOREX-partner", säger Jukka Ruuska, vice VD för OMHEX och VD för HEX Integrated Markets. "Inklusive HEX Integrated Markets kommer NOREX att täcka hela den nordiska regionen och två tredjedelar av det baltiska området, vilket omfattar sju börser, fyra clearingorganisationer och tre värdepapperscentraler. Vår vision är att skapa en gemensam, fullständigt integrerad marknadsplats för finansiella instrument, inklusive aktier, obligationer och derivat, som kort sagt kommer att vara en av världens mest effektiva värdepappersmarknader", förklarar Hans-Ole Jochumsen, VD för Köpenhamns Fondbörs. "Våra kunder kommer att få stor nytta av den integrerade handelsplattformen och harmoniseringen av regler och praxis, bl.a. genom ökad likviditet, mer effektiv åtkomst för våra medlemmar, ett större tjänsteutbud och lägre kostnader för anslutning till nordiska marknader. En integrerad nordisk och baltisk marknad kommer också att dra till sig nya medlemmar, emittenter och investerare", tillägger Kerstin Hessius, styrelseordförande i NOREX och VD för Stockholmsbörsen. "När de finska, estniska och lettiska marknaderna väl börjar handla i handelssystemet SAXESS nästa år blir det enkelt att få tillgång till värdepapper från sju olika marknader via ett enda handelssystem. Med tanke på de olika teknikerna för clearing och avveckling kommer det å andra sidan att bli en utmaning att förenkla avvecklingen över gränserna inom och gentemot det nordiska området. Börserna ser alltså fram emot ett närmare samarbete med värdepapperscentralerna för att förenkla clearing och avveckling över gränserna i det nordiska området och på så sätt öka den nordiska och baltiska regionens konkurrenskraft ytterligare", säger Sven Arild Andersen, VD för Oslo Börs. "ICEX välkomnar detta viktiga steg mot en integrerad nordisk och baltisk värdepappersmarknad. Vi anser att en sådan gemensam marknad i den här regionen ger en stabil grund för en konkurrenskraftig och effektiv värdepappersmarknad i ett globalt sammanhang," framhåller Thordur Fridjonsson, VD för Islands Börs. I samband med att HEX Integrated Markets blir medlem av NOREX kommer man att förhandla om ett nytt NOREX-avtal. Avtalet ska enligt planerna undertecknas under första kvartalet 2004. För att följa presskonferensen idag klockan 13.30, se bifogad länk http://www.stockwise.tv/ws3/# För mer information, vänligen kontakta: Jukka Ruuska, vice VD för OMHEX, VD för HEX Integrated Markets, tel. +358 9 6166 7200 Hans Ole Jochumsen, VD för Köpenhamns Fondbörs, tel. + 45 33 93 33 66 Sven Arild Andersen, VD för Oslo Börs, tel. + 47 90 64 80 71 Thordur Fridjonsson, VD för Islands Börs, tel. +354 5252800 HEX Integrated Markets, en division inom OMHEX, är norra Europas största värdepappersmarknad. Med handel på Stockholmsbörsen, HEX Helsinki, HEX Tallinn och HEX Riga får investerarna genom HEX Integrated Markets tillgång till 80 procent av den nordiska och baltiska aktiemarknaden. HEX Integrated Markets driver också värdepapperscentraler i Finland, Estland och Lettland. NOREX är en strategisk allians mellan de nordiska börserna. NOREX- alliansen är unik då den är den första börsalliansen som har infört ett gemensamt system för aktiehandel och harmoniserade regler och krav mellan de olika börserna med avseende på handel och medlemskap. Alliansen består för närvarande av Köpenhamns Fondbörs, Islands Börs, Oslo Börs och Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/08/20031208BIT00460/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/08/20031208BIT00460/wkr0002.pdf

Dokument & länkar