Handel i Pfizer från 5 maj

Handel i Pfizer från 5 maj Pfizer-aktien kommer handlas på Stockholmsbörsen från och med den 5 maj 2003. Pfizer finns på den nya listan, Xterna listan för utländska bolag (Xterna listan). Pfizer-aktien som är noterad på New York Stock Exchange kommer handlas på samma sätt som aktier som är noterade på Stockholmsbörsen. Från den 5 maj 2003 erbjuder Stockholmbörsen handel i Pfizer, världens största läkemedelsbolag vars förvärv av Pharmacia nyligen blev klart. Handeln i Pfizer sker i svenska kronor i Stockholmsbörsens handelssystem SAXESS. För att säkerställa likviditet i handeln med Pfizer-aktien kommer Enskilda Securities att agera som marknadsgarant och därigenom se till att det kontinuerligt finns köp- och säljkurser. "Stockholmsbörsen vill underlätta för svenska aktieägare att på ett kostnadseffektivt sätt handla Pfizer-aktier. Vi erbjuder därför denna lösning med handel trots att Pfizer inte är noterat på Stockholmsbörsen", säger Simon Nathanson, vice VD på Stockholmsbörsen. Kursinformation om handeln i Pfizer-aktien vid Stockholmsbörsen kommer att spridas på samma sätt som kursinformation för andra aktier som handlas på Stockholmsbörsen. Kursinformationen om handeln i Pfizer- aktien finns på den nya listan, Xterna listan. Pfizer har sin huvudnotering på New York Stock Exchange (NYSE) och är inte noterat på Stockholmsbörsen. Det innebär att Stockholmsbörsen inte har något avtal med Pfizer vilket bland annat gör att Stockholmsbörsens regler om informationsspridning till den svenska marknaden inte gäller. Investerare finner information om kurspåverkande händelser, rapporter med mera på Pfizers hemsida (www.pfizer.se) eller genom andra publika källor som används för informationsspridning för amerikanska bolag. Ägare av svenskregistrerade Pfizeraktier som är avvecklingsbara i VPC kommer inte att få kallelse till bolagsstämma eller ges möjlighet att rösta på stämman. Aktieägarna kommer alltid att få utdelningar och värdet av de tilldelningar som sker men däremot inte ges möjlighet att utnyttja rätter som utdelats av bolaget. Aktieägare måste antingen ha en depå eller depåliknande konto (kapitalmarknadskonto, servicekonto etc) för att kunna förvara Pfizer-aktierna och därmed kunna handla aktien på Stockholmsbörsen. För ytterligare information Maria Andark, informationschef Stockholmsbörsen, tel +46 (0)70 597 52 76 Claes-Urban Dackberg, produktansvarig aktier och derivat Stockholmsbörsen, tel +46 (0)8 405 68 12 Se även www.stockholmsborsen.se för mer information. Banker och fondkommissionärer har mer information om de särskilda förutsättningar som gäller vid innehav och handel av aktier i Pfizer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00440/wkr0002.pdf

Dokument & länkar