Korrigering derivatstatistik: Stockholmsbörsen statistikrapport januari-juni 2003

Stockholmsbörsen statistikrapport januari-juni 2003 1) - Aktieomsättningen uppgick till 1 093 (1 574) miljarder kronor. - Omsättningshastigheten var 125 (124) procent. - Derivatomsättningen uppgick till 34 189 282 (29 158 934) kontrakt. - All Share Index, SAX, slutade på 160,6 (2002-12-31: 149,6), en uppgång på 7,4% procent. - Antalet noterade bolag uppgick vid periodens slut till 285 (2002-12-31: 297). - Antalet medlemmar uppgick vid periodens slut till 77 (2002-12- 31: 83). För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta Maria Andark, informationschef Stockholmsbörsen 070-5975276 Anders Ackebo, chef Notering och Övervakning Stockholmsbörsen, för frågor om marknadsövervakning 08 - 405 70 10 1) Sifferuppgifter hänför sig till januari-juli 2003 och jämförelsetal avser första halvåret 2002 om ej annat anges. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00830/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00830/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar