Månadsrapport HEX Integrated Markets September 2003

Månadsrapport HEX Integrated Markets September 2003 · Aktieomsättningen under september uppgick till 385 mdr kr. Genomsnittet per dag under månaden var 17,5 mdr kr, vilket var den bästa enskilda månaden för HEX Integrated Markets under 2003. (Jämfört med månadssiffror pro forma) Det var också den bästa aktieomsättningen för Stockholmsbörsen sedan april 2002 med ett snitt i september som uppgick till 11,8 mdr kr per dag. · Derivatomsättningen för HEX Integrated Markets (månadssiffor pro forma) uppgick till 359 447 kontrakt per dag under september vilket är rekordomsättning. Derivatomsättningen för Stockholmsbörsen under september uppgick till 347 732 kontrakt per dag vilket även det var rekord. (Tidigare rekord januari 2003:329 805 kontrakt per dag) Den 4 september 2003 gick svenska OM samman med den finska HEX och bildade OMHEX, den största värdepappersmarknaden i norra Europa och en ledande leverantör av marknadsplatstjänster och lösningar för finansiella marknader såväl som energimarknader. OMHEX består av två divisioner: OM Technology och HEX Integrated Markets. Genom börsverksamheten på Stockholmsbörsen, HEX Helsinki, HEX Tallinn och HEX Riga erbjuder HEX Integrated Markets investerare tillgång till 80 procent av den nordiska värdepappersmarknaden och 75 procent av den baltiska värdepappersmarknaden. Detta är den första rapporten som omfattar statistik från de fyra börserna inom HEX Integrated Markets. De rapporterade siffrorna avser samtliga fyra börserna totalt om inte annat anges. Alla siffror är omräknade till svenska kronor. Handel i aktier Den genomsnittliga aktieomsättningen per dag uppgick till 17 510 mkr i september (den senaste tolvmånaders perioden: 15 283 mkr). I augusti uppgick den genomsnittliga aktieomsättningen per dag till 14 957 mkr. Det genomsnittliga antalet avslut per dag uppgick under september till 60 147 (den senaste tolvmånaders perioden: 54 452). Omsättningshastigheten i september var 123%. Handel i derivat Den genomsnittliga derivatomsättningen i svenska och finska aktie- och ränterelaterade produkter uppgick under september till 359 447 (den senaste tolvmånaders perioden: 293 325) kontrakt per dag. I augusti var den genomsnittliga derivatomsättningen 290 631 kontrakt per dag. Det genomsnittliga antalet kontrakt för aktierelaterade derivatprodukter uppgick under september till 323 995 kontrakt (den senaste tolvmånaders perioden: 266 103 kontrakt) per dag, medan det genomsnittliga antalet kontrakt för ränterelaterade derivatprodukter under september uppgick till 35 452 kontrakt (den senaste tolvmånaders perioden: 27 221 kontrakt) per dag. Det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner var i september 43,1 (den senaste tolvmånaders perioden: 45,3) mkr per dag. Det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner i augusti uppgick till 39,9 mkr per dag. Warranter Den genomsnittliga warrantomsättningen uppgick under september till 36 004 (den senaste tolvmånaders perioden: 43 381) tkr per dag. I augusti var den genomsnittliga omsättningen per dag 39 386 tkr. Indexutveckling OMX-index sjönk med 3,3% under september och slutade på 567,0 (29 augusti 2003: 586,4). HEX25- index sjönk med 2,6% i september och slutade på 1376,4 (29 augusti 2003: 1413,2). TALSE index sjönk med 2,9% i september och slutade på 273,9 (29 augusti 2003: 282,1). RICI index steg med 3,1% i september och slutade på 464,5 (29 augusti 2003: 450,4). Noteringar Aktier Det sammanlagda börsvärdet för alla noterade bolag uppgick den 30 september till 3 571 (30 september, 2002: 2 805) mdr kr. I september avnoterades ett bolag från Stockholmsbörsen och ett bolag noterades på HEX Helsinki. Det totala antalet noterade bolag är 501, varav 283 bolag är noterade på Stockholmsbörsen, 145 är noterade på HEX Helsinki, 14 är noterade på HEX Tallin och 59 är noterade på HEX Riga. Obligationer Det totala antalet noterade obligationer är 1482, varav 1197 på Stockholmsbörsen, 263 på HEX Helsinki, 3 på HEX Tallinn och 19 på HEX Riga. I september registrerades 22 nya obligationer på Stockholmsbörsen, 5 på HEX Helsinki, och 1 på HEX Tallinn. Warranter Det totala antalet noterade warranter är 1210, varav 1000 på Stockholmsbörsen och 210 på HEX Helsinki. I september noterades 105 nya warranter på Stockholmsbörsen och 27 på HEX Helsinki. Marknadsövervakning Stockholmsbörsens disciplinnämnd har ålagt ett av börsens medlemsföretag att betala ett vite om 100.000 kronor. Bakgrunden till beslutet är att medlemsföretaget - ett värdepappersbolag - inte har hanterat ett uppdrag att återköpa aktier för ett noterat bolags räkning på det sätt som är föreskrivet av Näringslivets Börskommitté (NBK). Detta var första gången som disciplinnämnden har prövat frågan om en börsmedlems överträdelse av dessa regler innebär ett brott mot god sed på värdepappersmarknaden. Stockholmsbörsen rapporterade två fall av misstänkt insiderhandel till Finansinspektionen under september månad. HEX Tallinns Noterings-och disciplinkommitté har ålagt två bolag att betala vite med anledning av att de har brutit mot föreskrifter i noteringsavtalet. För ytterligare information eller kommentater, vänligen kontakta För frågor om handelsstatistik: HEX Integrated Markets & Stockholmsbörsen Maria Andark, informationschef, 070-597 52 76 HEX Integrated Markets & HEX Helsinki Anu Ilvonen, informationschef, +358 9 6166 7599 HEX Tallinn Kristel Raesaar, PR-ansvarig, +372 6 4088 49 HEX Riga Krista Grintale, informationschef, + 371 7212 431 För frågor om marknadsövervakning: Stockholmsbörsen Anders Ackebo, chef Notering och Övervakning Stockholmsbörsen, 08 - 405 70 10 HEX Helsinki Timo Rintanen, chef över marknadsövervakningen, +358 9 6166 7640 Statistiken finns även tillgänglig på www.omhex.com, www.stockholmsborsen.se, www.hex.com, www.hex.ee och www.hex.lv. HEX Integrated Markets, en division av OMHEX, är norra Europas största värdepappersmarknad. Genom börsverksamheten på Stockholmsbörsen, HEX Helsinki, HEX Tallinn och HEX Riga, erbjuds investerare tillgång till 80% av den nordiska värdepappersmarknaden och 75% av den baltiska värdepappersmarknaden. HEX Integrated Markets har också CSDs (motsvarande svenska värdepapperscentralen) i Finland, Estland och Lettland. [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20031001BIT00780/wkr0001.doc Inklusive tabeller http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20031001BIT00780/wkr0002.pdf Inklusive tabeller

Dokument & länkar