Månadsrapport november 2003

Månadsrapport(1) november 2003 OMHEX är en ledande leverantör av marknadsplatstjänster och transaktionsteknologi till finans- och energimarknader. I divisionen HEX Integrated Markets driver OMHEX norra Europas största värdepappersmarknad. I denna division ingår börserna i Stockholm, Helsingfors, Tallinn samt Riga. Genom börsverksamheten erbjuds investerare tillgång till 80% av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. Även värdepapperscentralerna i Finland, Estland och Lettland ingår i HEX Integrated Markets. Handel i aktier Den genomsnittliga aktieomsättningen per dag uppgick till 15 311 mkr i november (den senaste tolvmånaders perioden: 15 379 mkr). Det genomsnittliga antalet avslut per dag uppgick under november till 55 600 (den senaste tolvmånaders perioden: 52 742). Omsättningshastigheten i november var 102%. Handel i derivat Den genomsnittliga derivatomsättningen i svenska och finska aktie- och ränterelaterade produkter uppgick under november till 327 802 kontrakt (den senaste tolvmånaders perioden: 351 291 kontrakt) per dag. Det genomsnittliga antalet kontrakt för aktierelaterade derivatprodukter uppgick under november till 302 832 kontrakt (den senaste tolvmånaders perioden: 324 647 kontrakt) per dag, medan det genomsnittliga antalet kontrakt för ränterelaterade derivatprodukter under november uppgick till 24 970 kontrakt (den senaste tolvmånaders perioden: 26 643 kontrakt) per dag. Det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner var i november 34,7 mkr (den senaste tolvmånaders perioden: 42,7 mkr) per dag. Warranter Den genomsnittliga warrantomsättningen uppgick under november till 55,2 mkr (den senaste tolvmånaders perioden: 43,5 mkr) per dag. Indexutveckling Under november sjönk OMX-index med 0,5 %, HEX25-index steg med 2,8%, TALSE index sjönk med 3,1% och RICI index sjönk med 2,1%. (1) Rapporten omfattar statistik från Stockholmsbörsen, HEX Helsinki, HEX Tallinn och HEX Riga. De rapporterade siffrorna avser samtliga fyra börser tillsammans om inte annat anges. Alla siffror är omräknade till svenska kronor. Noteringar Aktier Det sammanlagda börsvärdet för alla noterade bolag uppgick den 28 november till 3 747 (29 november, 2002: 3 589) mdr kr. I november noterades ett nytt bolag på Stockholmsbörsen och ett bolag avnoterades. Det totala antalet noterade bolag är 499, varav 282 bolag är noterade på Stockholmsbörsen, 145 är noterade på HEX Helsinki, 14 är noterade på HEX Tallinn och 58 är noterade på HEX Riga. Obligationer Det totala antalet noterade obligationer är 1 716, varav 1 433 på Stockholmsbörsen, 261 på HEX Helsinki, 3 på HEX Tallinn och 19 på HEX Riga. I november registrerades 39 nya obligationer på Stockholmsbörsen och 19 avregistrerades. På HEX Helsinki registrerades 3 nya obligationer under månaden och 10 avregistrerades, och en obligation avregistrerades på HEX Riga. Warranter Det totala antalet noterade warranter är 1 398, varav 1 186 på Stockholmsbörsen och 212 på HEX Helsinki. I november noterades 156 nya warranter på Stockholmsbörsen och 91 avnoterades. På HEX Helsinki noterades 23 nya warranter under månaden och 21 avnoterades. Marknadsövervakning Stockholmsbörsen rapporterade fyra fall av misstänkt insiderhandel till Finansinspektionen i november. Stockholmsbörsens disciplinnämnd prövade i november två ärenden rörande överträdelser av de regler som gäller vid Stockholmsbörsen. Disciplinnämnden beslutade att ej utdöma påföljd i något av fallen. För ytterligare information eller kommentater, vänligen kontakta För frågor om handelsstatistik: OMHEX/ Stockholmsbörsen Maria Andark, informationschef, 070-597 52 76 OMHEX/ HEX Helsinki Anu Ilvonen, informationschef, +358 9 6166 7599 HEX Tallinn Kristel Raesaar, PR-ansvarig, +372 6 4088 49 HEX Riga Krista Grintale, informationschef, + 371 7212 431 För frågor om marknadsövervakning: Stockholmsbörsen Anders Ackebo, chef Notering och Övervakning Stockholmsbörsen, 08 - 405 70 10 Statistiken finns även tillgänglig på www.omhex.com, www.stockholmsborsen.se, www.hex.com, www.hex.ee och www.hex.lv. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/01/20031201BIT00640/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/01/20031201BIT00640/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar