Månadsrapport Stockholmsbörsen april 2003

Månadsrapport Stockholmsbörsen april 2003 · Rekord för handeln i aktieoptioner för en enskild handelsdag (29 april) med 524 454 kontrakt. · Rekord för den totala handeln i aktieprodukter för en enskild handelsdag (29 april), 635 565 kontrakt. · SAX-Index steg med 12,3 % och OMX-Index 14,0%. Handel i aktier Den genomsnittliga aktieomsättningen per dag uppgick under april till 9 272 (den senaste tolvmånaders perioden: 9 043) mkr. I mars 2003 var den genomsnittliga omsättningen per dag 7 875 mkr. Det genomsnittliga antalet avslut per dag uppgick under april till 34 712 (den senaste tolvmånaders perioden: 38 947). Omsättningshastigheten var i april 131% (den senaste tolvmånadersperioden: 120%). Handel i derivat Den genomsnittliga derivatomsättningen (svenska aktie- och ränterelaterade kontrakt) uppgick under april till 301 409 (den senaste tolvmånaders perioden: 251 361) kontrakt per dag. I mars var den genomsnittliga derivatomsättningen 256 123 kontrakt per dag. Det genomsnittliga antalet kontrakt för aktierelaterade derivatprodukter uppgick under april till 285 109 (den senaste tolvmånaders perioden: 227 533) kontrakt per dag medan det genomsnittliga antalet kontrakt för ränterelaterade derivatprodukter uppgick under april 16 299 (den senaste tolvmånaders perioden: 23 828) kontrakt per dag. Det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner var i april 40,2 (den senaste tolvmånaders perioden: 53,9) mkr per dag. I mars var det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner 36,1 mkr per dag. Warranter Den genomsnittliga warrantomsättningen uppgick under april till 24 054 (den senaste tolvmånaders perioden: 23 931) tkr per dag. I mars 2003 var den genomsnittliga omsättningen 22 030 tkr per dag. Indexutveckling OMX-index steg under april med 14,0% och slutade på 521,9 (31 mars 2003: 457,8). Benchmark-index slutade på 181,1 per den 30 april (31 mars 2003: 156,3), en ökning med 15,9%. SX All-share index (SAX-index) slutade på 155,1 (31 mars 2003: 138,2) vilket motsvarar en ökning med 12,3% under månaden. Informationsteknikindexet ökade mest under månaden och slutade på 85,7 (31 mars 2003: 65,3), en ökning med 31,1%. Dagligvaroindexet minskade mest under månaden och slutade på 264,2 (31 mars 2003: 274,6), en minskning med 3,8%. Noterade bolag Under april har fem bolag avnoterats från O-listan. Dessutom har tre bolag avregistrerats under månaden på A-listan och ett av dessa har flyttat till O-listan. Antalet noterade bolag på Stockholmsbörsen uppgår till 287, varav 59 på A-listan och 228 på O-listan. Det totala börsvärdet för bolagen på A-listan uppgår till 1 447 mdr kr och på O- listan till 411 mdr kr. Det sammanlagda börsvärdet per den 30 april var därmed 1 858 (31 mars 2003: 1 670) mdr kr. Marknadsövervakning Stockholmsbörsen har under april överlämnat ett fall av misstänkt olaglig insiderhandel och två fall av misstänkt otillbörlig kurspåverkan till Finansinspektionen. Tre bolag har under april placerats på O-listans observationsavdelning. Ett bolag har efter cirka 1,5 månad på O-listans observationsavdelning avnoterats. Ett bolag har varit placerat på O-listans observationsavdelning i cirka 8,5 månader till följd av en väsentlig förändring av bolagets verksamhetsinriktning (s k köksvägsnotering). Efter att bolaget genomgått en ny noteringsgranskning har börsen beslutat återföra bolagets aktier till O-listan. För ytterligare information, vänligen kontakta Maria Andark, informationschef Stockholmsbörsen, för frågor om handelsstatistik 070-597 52 76 Anders Ackebo, chef Notering och Övervakning Stockholmsbörsen, för frågor om marknadsövervakning 08 - 405 70 10 Statistiken finns även tillgänglig på vår hemsida www.stockholmsborsen.se ; "Statistik och publikationer". ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/02/20030502BIT00460/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/02/20030502BIT00460/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar