Månadsrapport Stockholmsbörsen februari 2003

Månadsrapport Stockholmsbörsen februari 2003 Handel i aktier Den genomsnittliga aktieomsättningen per dag uppgick under februari till 8 779 (den senaste tolvmånaders perioden: 9 928) mkr. I januari 2003 var den genomsnittliga omsättningen per dag 9 693 mkr. Det genomsnittliga antalet avslut per dag uppgick under februari till 33 716 (den senaste tolvmånaders perioden: 39 290). Omsättningshastigheten var i februari 126% (den senaste tolvmånadersperioden: 121%). Handel i derivat Den genomsnittliga derivatomsättningen (svenska aktie- och ränterelaterade kontrakt) uppgick under februari till 244 285 (den senaste tolvmånaders perioden: 245 881) kontrakt per dag. I januari var den genomsnittliga derivatomsättningen 329 805 kontrakt per dag. Det genomsnittliga antalet kontrakt för aktierelaterade derivatprodukter uppgick under februari till 218 739 (den senaste tolvmånaders perioden: 222 647) kontrakt per dag medan det genomsnittliga antalet kontrakt för ränterelaterade derivatprodukter uppgick under februari till 25 546 (den senaste tolvmånaders perioden: 23 233) kontrakt per dag. Det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner var i februari 53,5 (den senaste tolvmånaders perioden: 63,7) mkr per dag. I januari var det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner 69,6 mkr per dag. Warranter Den genomsnittliga warrantomsättningen uppgick under februari till 19 192 (den senaste tolvmånaders perioden: 24 942) tkr per dag. I januari 2003 var den genomsnittliga omsättningen 20 658 tkr per dag. Indexutveckling OMX-index sjönk under februari med 1,6% och slutade på 470,0 (31 januari 2003: 477,8). Benchmark-index slutade på 158,4 per den 28 februari (31 januari 2003: 161,0), en minskning med 1,6%. SX All-share index (SAX- index) slutade på 141,4 (31 januari 2003: 144,1) vilket motsvarar en minskning med 1,8% under månaden. Sällanköpsvaror- och tjänteindexet ökade mest under månaden och slutade på 360,9 (31 januari 2003: 350,0), en ökning med 3,1%. Informationstekniksindexet minskade mest under månaden och slutade på 67,6 (31 januari 2003: 83,0), en minskning med 18,6%. Noterade bolag Under februari har inget bolag noterats/avnoterats på A-listan eller O- listan. Antalet noterade bolag på Stockholmsbörsen uppgår till 296, varav 62 på A-listan och 234 på O-listan. Det totala börsvärdet för bolagen på A-listan uppgår till 1 311 mdr kr och på O-listan till 418 mdr kr. Det sammanlagda börsvärdet per den 28 februari var därmed 1 729 (31 januari 2003: 1 762) mdr kr. Marknadsövervakning Depåbevisen i Metro International S A noteras åter på sin ordinarie plats på O-listan. Aktierna i Bure Equity AB har placerats på A-listans observationsavdelning. Stockholmsbörsen har under februari överlämnat två fall av misstänkt olaglig insiderhandel och ett fall av misstänkt kursmanipulation till Finansinspektionen. För ytterligare information, vänligen kontakta Maria Andark, informationschef Stockholmsbörsen, för frågor om handelsstatistik 070-597 52 76 Anders Ackebo, chef Notering och Övervakning Stockholmsbörsen, för frågor om marknadsövervakning 08 - 405 70 10 Statistiken finns även tillgänglig på vår hemsida www.stockholmsborsen.se ; "Statistik och publikationer". ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT00520/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT00520/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar