Månadsrapport Stockholmsbörsen januari 2003

Månadsrapport Stockholmsbörsen januari 2003 - Rekord för den genomsnittliga derivatomsättningen som uppgick till 329 805 kontrakt per dag i januari (tidigare rekord oktober 2002: 328 467) Handel i aktier Den genomsnittliga aktieomsättningen per dag uppgick under januari till 9 693 (den senaste tolvmånaders perioden: 10 321) mkr. I december 2002 var den genomsnittliga omsättningen per dag 9 036 mkr. Det genomsnittliga antalet avslut per dag uppgick under januari till 39 688 (den senaste tolvmånaders perioden: 39 509). Omsättningshastigheten var i januari 130% (den senaste tolvmånadersperioden: 121%). Handel i derivat Den genomsnittliga derivatomsättningen (svenska aktie- och ränterelaterade kontrakt) uppgick under januari till 329 805 (den senaste tolvmånaders perioden: 246 273) kontrakt per dag. I december var den genomsnittliga derivatomsättningen 241 354 kontrakt per dag. Det genomsnittliga antalet kontrakt för aktierelaterade derivatprodukter uppgick under januari till 302 676 (den senaste tolvmånaders perioden: 223 775) kontrakt per dag medan det genomsnittliga antalet kontrakt för ränterelaterade derivatprodukter uppgick under januari till 27 129 (den senaste tolvmånaders perioden: 22 498) kontrakt per dag. Det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner var i januari 69,6 (den senaste tolvmånaders perioden: 69,7) mkr per dag. I december var det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner 48,0 mkr per dag. Warranter Den genomsnittliga warrantomsättningen uppgick under januari till 20 658 (den senaste tolvmånaders perioden: 25 576) tkr per dag. I december 2002 var den genomsnittliga omsättningen 27 499 tkr per dag. Indexutveckling OMX-index sjönk under januari med 3,1% och slutade på 477,8 (30 december 2002: 493,2). Benchmark-index slutade på 161,0 per den 31 januari (30 december 2002: 166,8), en minskning med 3,5%. SX All-share index (SAX- index) slutade på 144,1 (30 december 2002: 149,6) vilket motsvarar en minskning med 3,7% under månaden. Informationstekniksindexet ökade mest under månaden och slutade på 83,0 (30 december 2002: 75,9), en ökning med 9,4%. Dagligvaroindexet minskade mest under månaden och slutade på 268,7 (30 december 2002: 292,0), en minskning med 8,0%. Noterade bolag Under januari har ett bolag avnoterats på O-listan. Antalet noterade bolag på Stockholmsbörsen uppgår till 296, varav 62 på A-listan och 234 på O-listan. Det totala börsvärdet för bolagen på A-listan uppgår till 1 347 mdr kr och på O-listan till 415 mdr kr. Det sammanlagda börsvärdet per den 31 januari var därmed 1 762 (30 december 2002: 1 780) mdr kr. Marknadsövervakning Depåbevisen i Metro International S.A. har placerats på O-listans observationsavdelning. Stockholmsbörsen har överlämnat fem ärenden beträffande misstänkt insiderhandel till Finansinspektionen. Stockholmsbörsen har också lämnat en rapport till Finansinspektionen rörande ett bolags brott mot flaggningsbestämmelserna i lagen om handel med finansiella instrument. För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Urban Dackberg, Stockholmsbörsen, för frågor om handelsstatistik 08 - 405 68 12 Anders Ackebo, Stockholmsbörsen, för frågor om marknadsövervakning 08 - 405 70 10 Statistiken finns även tillgänglig på vår hemsida www.stockholmsborsen.se ; "Statistik och publikationer". ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/03/20030203BIT00410/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/03/20030203BIT00410/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar