Månadsrapport Stockholmsbörsen mars 2003

Månadsrapport Stockholmsbörsen mars 2003 Handel i aktier Den genomsnittliga aktieomsättningen per dag uppgick under mars till 7 875 (den senaste tolvmånaders perioden: 9 428) mkr. I februari 2003 var den genomsnittliga omsättningen per dag 8 779 mkr. Det genomsnittliga antalet avslut per dag uppgick under mars till 33 534 (den senaste tolvmånaders perioden: 39 079). Omsättningshastigheten var i mars 114% (den senaste tolvmånadersperioden: 120%). Handel i derivat Den genomsnittliga derivatomsättningen (svenska aktie- och ränterelaterade kontrakt) uppgick under mars till 256 123 (den senaste tolvmånaders perioden: 245 709) kontrakt per dag. I februari var den genomsnittliga derivatomsättningen 244 285 kontrakt per dag. Det genomsnittliga antalet kontrakt för aktierelaterade derivatprodukter uppgick under mars till 216 824 (den senaste tolvmånaders perioden: 221 540) kontrakt per dag medan det genomsnittliga antalet kontrakt för ränterelaterade derivatprodukter uppgick under mars till 39 299 (den senaste tolvmånaders perioden: 24 169) kontrakt per dag. Det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner var i mars 36,1 (den senaste tolvmånaders perioden: 59,0) mkr per dag. I februari var det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner 53,5 mkr per dag. Warranter Den genomsnittliga warrantomsättningen uppgick under mars till 22 030 (den senaste tolvmånaders perioden: 24 099) tkr per dag. I februari 2003 var den genomsnittliga omsättningen 19 192 tkr per dag. Indexutveckling OMX-index sjönk under mars med 2,6% och slutade på 457,8 (28 februari 2003: 470,0). Benchmark-index slutade på 156,3 per den 31 mars (28 februari 2003: 158,4), en minskning med 1,3%. SX All-share index (SAX- index) slutade på 138,2 (28 februari 2003: 141,4) vilket motsvarar en minskning med 2,3% under månaden. Hälsovårdsindexet ökade mest under månaden och slutade på 139,3 (28 februari 2003: 134,1), en ökning med 3,9%. Telekomoperatörindexet minskade mest under månaden och slutade på 363,6 (28 februari 2003: 407,4), en minskning med 10,8%. Noterade bolag Under mars har två bolag avnoterats från O-listan. Antalet noterade bolag på Stockholmsbörsen uppgår till 294, varav 62 på A-listan och 232 på O-listan. Det totala börsvärdet för bolagen på A-listan uppgår till 1 278 mdr kr och på O-listan till 392 mdr kr. Det sammanlagda börsvärdet per den 31 mars var därmed 1 670 (28 februari 2003: 1 729) mdr kr. Marknadsövervakning Stockholmsbörsen har under mars överlämnat fyra fall av misstänkt olaglig insiderhandel till Finansinspektionen. Disciplinnämnden ålade ett bolag att betala två årsavgifter för missvisande information och utdelade varningar till tre bolag för att information från bolagen varit tillgänglig via Internet innan informationen offentliggjorts på det sätt som krävs enligt noteringsavtalet. Capinordic A/S har placerats på O-listans observationsavdelning. För ytterligare information, vänligen kontakta Maria Andark, informationschef Stockholmsbörsen, för frågor om handelsstatistik 070-597 52 76 Anders Ackebo, chef Notering och Övervakning Stockholmsbörsen, för frågor om marknadsövervakning 08 - 405 70 10 Statistiken finns även tillgänglig på vår webbplats www.stockholmsborsen.se ; "Statistik och publikationer". [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT00710/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT00710/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar