Metro tillbaka till O-listan

Metro åter till O-listan Sedan Metro uppfyllt de krav som Stockholmsbörsen ställt på bolagets styrelsesammansättning samt om att ge börsen möjlighet att göra ettårsuppföljning har börsen beslutat att handeln i Metro åter ska ske på O-listan. Stockholmsbörsen beslutade den 20 januari 2003 att placera Metro International S.A på O-listans observationsavdelning. Metro International S.A noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 8 februari 2001. Enligt gällande rutiner genomförs på börsens uppdrag en granskning av bolagets utveckling under det första noteringsåret. Stockholmsbörsen beslutade att placera bolaget på O-listans observationsavdelningen mot bakgrund av att - Stockholmsbörsens granskningsman inte fick tillräcklig information för att kunna göra sin utredning på ett tillfredsställande sätt. - Styrelsens sammansättning uppfyllde inte Stockholmsbörsens krav med avseende på oberoende ledamöter. "Metro har nu medverkat till att Stockholmsbörsen har kunnat fullfölja ettårsuppföljningen av bolaget. Dessutom har de tillmötesgått Stockholmsbörsens krav om två från huvudägaren oberoende styrelseledamöter. Det finns då inte längre grund för att ha kvar bolaget på O-listans observationsavdelning", säger Anders Ackebo, chef för Notering och övervakning på Stockholmsbörsen. Observationsavdelning Som en varningssignal till aktiemarknaden kan ett bolags aktier eller andra värdepapper tillfälligt OBS-noteras, det vill säga placeras på en speciell avdelning, "under observation" inom respektive lista. OBS- notering kan bli aktuell då ett bolags ställning som börsbolag är ifrågasatt på grund av att - bolaget genomgått eller planerar en genomgripande förändring av verksamheten eller organisationen - bolaget gjort sig skyldigt till en allvarlig överträdelse av bestämmelserna i noteringsavtalet - handeln i bolagets aktier är mycket sporadisk på grund av bristande spridning - väsentlig osäkerhet föreligger om bolagets ekonomiska situation. OBS-notering sker under begränsad tid, normalt högst 6 månader. För ytterligare information Maria Andark, informationschef, Tel +46 (0)70 597 52 76 Stockholmsbörsen Nils Liliedahl, chef för Tel +46 (0)8 405 70 20 informationsövervakningen, Stockholmsbörsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00110/wkr0002.pdf

Dokument & länkar