Ny prislista på emittenttjänster

Ny prislista på emittenttjänster Stockholmsbörsen inför från och med den 1 januari 2002 en ny prislista på emittenttjänster. Förändringen innebär bland annat att avgifterna för de noterade bolagen på A- och O-listorna blir enhetliga, minimiavgiften höjs medan den löpande emittent- och maximiavgiften sänks. "Det är första gången som vi förändrar emittentavgifterna på åtta år. Syftet med den förändrade prisstrukturen är att avgifterna bättre ska spegla de kostnader och den tjänst som vi tillhandahåller för de noterade bolagen", säger Kerstin Hessius, VD, Stockholmsbörsen. Stockholmsbörsen har kontinuerligt skärpt noteringskraven och bland annat har en utökad rapporteringsfrekvens införts. Kraven på såväl börsens handels- som informationsövervakning har väsentligt ökat. "Kontroll och övervakning av efterlevnaden av regler är av största vikt för att upprätthålla ett starkt förtroende, vilket är en förutsättning för en väl fungerande marknadsplats. Vi har för avsikt att fortsätta verka för detta, vilket innebär ytterligare satsningar på en förbättrad övervakning, bland annat genom nya övervakningssystem", fortsätter Kerstin Hessius. I korthet innebär avgiftsförändringen för de noterade bolagen att: - Kvartalsavgiften sänks från 11,81 kronor till 11,25 kronor per miljon i marknadsvärde. - Minimiavgiften på A-listan ökar från 31.500 kronor till 48.000 kronor per kvartal. - Minimiavgiften på O-listan ökar från 15.750 kronor till 48.000 kronor per kvartal. - Maximiavgiften på A- och O-listan sänks från 787.500 kronor till 750.000 kronor per kvartal. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta Kerstin Hessius, VD Stockholmsbörsen 08-405 68 72 Maria Andark, informationschef Stockholmsbörsen08-405 73 50 För samtliga prisförändringar se www.stockholmsborsen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT01240/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT01240/bit0001.pdf

Dokument & länkar