Stockholmsbörsen avnoterar CellPoint

Report this content

Stockholmsbörsen avnoterar CellPoint Stockholmbörsens styrelse har beslutat att CellPoint Inc.:s depåbevis skall avnoteras från börsen. Sista dag för handel blir den 31 oktober 2002. CellPoint är noterat på börsens O-lista. Den 15 mars 2002 placerades bolaget på O-listans observationsavdelning med anledning av osäkerhet om bolagets ekonomiska ställning och dess framtid. Osäkerheten kvarstår och placeringen på observationsavdelningen har varat i över sju månader. En placering på observationsavdelningen bör vara under en begränsad tid och endast i undantagsfall mer än sex månader. Enligt det noteringsavtal som gäller mellan börsen och bolaget skall bokslutskommuniké offentliggöras senast två månader från utgången av rapportperioden. CellPoints bokslutskommuniké skulle ha offentliggjorts senast den 30 augusti 2002. Bolaget har dock först samma dag som börsstyrelsen fattat sitt avnoteringsbeslut - en och en halv månad för sent - redovisat en kommuniké. Stockholmsbörsens styrelsen finner det därför uppenbart att bolaget inte klarar av att uppfylla de krav beträffande ekonomistyrning och aktiemarknadsinformation som gäller för börsbolag. Mot bakgrund av den stora osäkerhet som fortfarande kvarstår kring CellPoints ekonomiska ställning och den bristande informationsgivningen har Stockholmsbörsen styrelse beslutat att avnotera CellPoint. För ytterligare information Ulf Lindgren, Chefsjurist Tel +46 (0)8 405 70 60 Anders Ackebo, Chef för notering och övervakning Tel +46 (0)8 405 70 10 Maria Andark, informationschef Tel +46 (0)70 597 52 76 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00120/wkr0002.pdf

Dokument & länkar