Stockholmsbörsen skapar förutsättningar för högre likviditet

Stockholmsbörsen skapar förutsättningar för högre likviditet Stockholmsbörsen inför ett system med likviditetsgaranter för att skapa förutsättningar för en mer likvid handel som ger lägre kostnader och minskad risk för investerare vid handel med främst mindre omsatta aktier. Noterade bolag med låg likviditet i aktiehandeln får nu ökad möjlighet att använda sig av en likviditetsgarant. Stockholmsbörsens medlemmar, dvs banker och fondkommissionärer, kommer agera likviditetsgaranter och kontinuerligt ställa köp- och säljkurser i bolagets aktier. Stockholmsbörsen arbetar kontinuerligt med att skapa bästa möjliga förutsättningar för en väl fungerande handel för marknadens parter. Likviditet i aktiehandeln är en av de viktigaste faktorerna för en väl fungerande handel för alla parter, inte minst för investerarna. God likviditet innebär lägre investeringskostnad och förenklar för investeraren att både kunna köpa och sälja aktier vilket minskar risken. Stockholmsbörsen har internationellt sett mycket god likviditet i handeln med aktier. Det finns dock, framförallt mindre, bolag som har en lägre likviditet. "Likviditetens betydelse är central när det gäller att minska såväl investerarens risk som kostnad samt för att få en korrekt värdering av ett noterat bolag. Genom att införa ett system med likviditetsgaranter skapar Stockholmsbörsen förutsättningar för en bättre fungerande och mer likvid handel i de mindre omsatta aktierna", säger Simon Nathanson, vice VD på Stockholmsbörsen. Investerarens kostnader minskar genom att likviditetsgaranten ställer köp- och säljkurser med en viss maximal spread, det vill säga skillnaden mellan köp- och säljkurs. Studier visar att aktier vars spread har minskat får en ökad omsättning, vilket beror på ett ökat intresse att handla i aktien. En ökad omsättning leder i sin tur till ett ökat antal köpare och säljare och därmed ytterligare förbättrad likviditet. De bolag som använder sig av likviditetsgarant kommer märkas med "LP" (Liquidity Provider) i kurslistan, som upplysning för investeraren. En medlem som avtalat med Stockholmsbörsen om att följa vissa regler och minimikrav som likviditetsgarant kan i sin tur teckna avtal med ett noterat bolag. Likviditetsgaranten är skyldig att se till att det fortlöpande under handelsdagen finns köp- och säljkurser i bolagets aktier. De köp- och säljkurser som ställs ska avse en viss volym och ställas inom en viss spread. Stockholmsbörsen tar redan idag kontakt med de noterade bolag som har en låg likviditet i aktiehandeln för att diskutera likviditetsskapande åtgärder. Likviditetsgaranter innebär ytterligare förbättringar när det gäller sådana åtgärder. Den nya strukturen med likviditetsgaranter kommer att inledas från och med den 12 maj 2003. För ytterligare information Anders Ackebo, chef för notering och övervakning, +46 (0)8 405 70 10 Stockholmsbörsen Torsten Örtengren, chef för notering, +46 (0)8 405 70 40 Stockholmsbörsen Maria Andark, informationschef, Stockholmsbörsen +46 (0)70 597 52 76 Se även faktablad på www.stockholmsborsen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT00540/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT00540/wkr0002.pdf

Dokument & länkar