Stockholmsbörsen statistikrapport juli 2002

Report this content

Stockholmsbörsen statistikrapport juli 2002 Handel i aktier Den genomsnittliga aktieomsättningen per dag uppgick under juli till 7 744 (den senaste tolvmånaders perioden: 13 167) mkr. I juni 2002 var den genomsnittliga omsättningen per dag 9 658 mkr. Det genomsnittliga antalet avslut per dag uppgick under juli till 35 708 (den senaste tolvmånaders perioden: 38 386). Omsättningshastigheten var i juli 97% (den senaste tolvmånadersperioden: 128%). Handel i derivat Den genomsnittliga derivatomsättningen (svenska aktie- och ränterelaterade kontrakt) uppgick under juli till 173 400 (den senaste tolvmånaders perioden: 240 264) kontrakt per dag. I juni var den genomsnittliga derivatomsättningen 198 944 kontrakt per dag. Det genomsnittliga antalet kontrakt för aktierelaterade derivatprodukter uppgick under juli till 163 378 (den senaste tolvmånaders perioden: 215 142) kontrakt per dag medan det genomsnittliga antalet kontrakt för ränterelaterade derivatprodukter uppgick under juli till 10 021 (den senaste tolvmånaders perioden: 25 122) kontrakt per dag. Det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner var i juli 46,5 (den senaste tolvmånaders perioden: 102,2) mkr per dag. I juni var det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner 54,8 mkr per dag. Warranter Den genomsnittliga warrantomsättningen uppgick under juli till 20 717 (den senaste tolvmånaders perioden: 33 924) tkr per dag. I juni 2002 var den genomsnittliga omsättningen 12 994 tkr per dag. Indexutveckling OMX-index sjönk under juli med 11% och slutade på 541,3 (28 juni 2002: 607,9). Benchmark-index slutade på 185,3 per den 31 juli (28 juni 2002: 209,2), en minskning med 11,5%. SX All-share index (SAX-index) slutade på 163,2 (28 juni 2002: 182,7) vilket motsvarar en minskning med 10,7% under månaden. Telekomoperatörsindexet ökade under månaden och slutade på 367,8 (28 juni 2002: 345,3), en ökning med 6,5%. Informationsteknikindexet minskade mest under månaden och slutade på 84,6 (28 juni 2002: 110,9), en minskning med 23,7%. Noterade bolag Under juli har ett bolag avregistrerats på A-listan och ett bolag avnoterats på O-listan. Antalet noterade bolag på Stockholmsbörsen uppgår till 300, varav 68 på A-listan och 232 på O-listan. Det totala börsvärdet för bolagen på A-listan uppgår till 1 509 mdr kr och på O- listan till 416 mdr kr. Det sammanlagda börsvärdet per den 31 juli var därmed 1 925 (28 juni 2002: 2 179) mdr kr. För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Urban Dackberg, chef för aktieprodukter Stockholmsbörsen 070-569 52 09 Statistiken finns även tillgänglig på vår hemsida www.stockholmsborsen.se ;"Statistik och publikationer". ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/01/20020801BIT00320/wkr0001.doc Hela statistikrapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/01/20020801BIT00320/wkr0002.pdf Hela statistikrapporten

Dokument & länkar