Stockholmsbörsen statistikrapport maj 2002

Stockholmsbörsen statistikrapport maj 2002 Handel i aktier Den genomsnittliga aktieomsättningen per dag uppgick under maj till 10 539 (den senaste tolvmånaders perioden: 13 814) mkr. I april 2002 var den genomsnittliga omsättningen per dag 13 843 mkr. Det genomsnittliga antalet avslut per dag uppgick under maj till 31 126 (den senaste tolvmånaders perioden: 37 690). Omsättningshastigheten var i maj 108% (den senaste tolvmånadersperioden: 128%). Handel i derivat Den genomsnittliga derivatomsättningen (svenska aktie- och ränterelaterade kontrakt) uppgick under maj till 191 432 (den senaste tolvmånaders perioden: 247 838) kontrakt per dag. I april var den genomsnittliga derivatomsättningen 231 740 kontrakt per dag. Det genomsnittliga antalet kontrakt för aktierelaterade derivatprodukter uppgick under maj till 172 663 (den senaste tolvmånaders perioden: 220 437) kontrakt per dag medan det genomsnittliga antalet kontrakt för ränterelaterade derivatprodukter uppgick under maj till 18 769 (den senaste tolvmånaders perioden: 27 401) kontrakt per dag. Det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner var i maj 75,0 (den senaste tolvmånaders perioden: 114,3) mkr per dag. I april var det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner 102,4 mkr per dag. Warranter Den genomsnittliga warrantomsättningen uppgick under maj till 15 879 (den senaste tolvmånaders perioden: 36 502) tkr per dag. I april 2002 var den genomsnittliga omsättningen 25 698 tkr per dag. Indexutveckling OMX-index sjönk under maj med 7,6% och slutade på 659,9 (30 april 2002: 714,3). Benchmark-index slutade på 227,4 per den 31 maj (30 april 2002: 242,6), en minskning med 6,3%. SX All-share index (SAX-index) slutade på 197,3 (30 april 2002: 210,8) vilket motsvarar en minskning med 6,4% under månaden. Energiindexet ökade mest under månaden och slutade på 222,6 (30 april 2002: 216,3), en ökning med 2,9%. Telekomoperatörindexet minskade mest under månaden och slutade på 343,4 (30 april 2002: 432,6), en minskning med 20,6%. Noterade bolag Under maj har 2 bolag noterats och 1 bolag avnoterats på O-listan. Antalet noterade bolag på Stockholmsbörsen uppgår till 299, varav 68 på A-listan och 231 på O-listan. Det totala börsvärdet för bolagen på A- listan uppgår till 1 879 mdr kr och på O-listan till 457 mdr kr. Det sammanlagda börsvärdet per den 31 maj var därmed 2 336(30 april 2002: 2 487) mdr kr. För ytterligare information, vänligen kontakta Maria Andark, informationschef Stockholmsbörsen 08-405 73 50 Statistiken finns även tillgänglig på vår hemsida www.stockholmsborsen.se ;"Statistik och publikationer". ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/03/20020603BIT00500/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/03/20020603BIT00500/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar