Stockholmsbörsen statistikrapport september 2002

Report this content

Stockholmsbörsen statistikrapport september 2002 Handel i aktier Den genomsnittliga aktieomsättningen per dag uppgick under september till 7 940 (den senaste tolvmånaders perioden: 12 375) mkr. I augusti 2002 var den genomsnittliga omsättningen per dag 7 911 mkr. Det genomsnittliga antalet avslut per dag uppgick under september till 36 856 (den senaste tolvmånaders perioden: 38 556). Omsättningshastigheten var i september 112% (den senaste tolvmånadersperioden: 126%). Handel i derivat Den genomsnittliga derivatomsättningen (svenska aktie- och ränterelaterade kontrakt) uppgick under september till 246 000 (den senaste tolvmånaders perioden: 238 615) kontrakt per dag. I augusti var den genomsnittliga derivatomsättningen 195 823 kontrakt per dag. Det genomsnittliga antalet kontrakt för aktierelaterade derivatprodukter uppgick under september till 218 023 (den senaste tolvmånaders perioden: 215 800) kontrakt per dag medan det genomsnittliga antalet kontrakt för ränterelaterade derivatprodukter uppgick under september till 27 977 (den senaste tolvmånaders perioden: 22 815) kontrakt per dag. Det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner var i september 47,9 (den senaste tolvmånaders perioden: 90,6) mkr per dag. I augusti var det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner 55,1 mkr per dag. Warranter Den genomsnittliga warrantomsättningen uppgick under september till 20 537 (den senaste tolvmånaders perioden: 32 858) tkr per dag. I augusti 2002 var den genomsnittliga omsättningen 24 102 tkr per dag. Indexutveckling OMX-index sjönk under september med 15,2% och slutade på 445,7 (30 augusti 2002: 525,8). Benchmark-index slutade på 151,4 per den 3o september (30 augusti 2002: 178,3), en minskning med 15,1%. SX All-share index (SAX-index) slutade på 134,4 (30 augusti 2002: 158,1) vilket motsvarar en minskning med 15,0% under månaden. Hälsovårdsindexet minskade minst under månaden och slutade på 135,4 (30 augusti 2002: 143,8), en minskning med 5,8%. Informationstekniksindexet minskade mest under månaden och slutade på 49,9 (30 augusti 2002: 84,5), en minskning med 40,9%. Noterade bolag Under september har inget bolag noterats/avnoterats på A-listan eller O- listan. Antalet noterade bolag på Stockholmsbörsen uppgår till 299, varav 67 på A-listan och 232 på O-listan. Det totala börsvärdet för bolagen på A-listan uppgår till 1 252 mdr kr och på O-listan till 353 mdr kr. Det sammanlagda börsvärdet per den 30 september var därmed 1 605 (30 augusti 2002: 1 890) mdr kr. För ytterligare information, vänligen kontakta Maria Andark, informationschef Stockholmsbörsen 08-405 73 50 Statistiken finns även tillgänglig på vår hemsida www.stockholmsborsen.se ;"Statistik och publikationer". [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20021001BIT00870/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20021001BIT00870/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar