Stort intresse för likviditetsgaranter

Stort intresse för likviditetsgaranter Idag inleds det nya systemet med likviditetsgaranter på Stockholmsbörsen och 13 noterade bolag har hitintills valt att använda sig av likviditetsgarant. Systemet är avsett att skapa förutsättningar för en mer likvid handel som ger lägre kostnader och minskad risk för investerare. Nio av Stockholmsbörsens medlemmar, dvs banker och fondkommissionärer, har tecknat avtal med Stockholmsbörsen om att få vara likviditetsgaranter. Systemet med likviditetsgaranter lanserades av Stockholmsbörsen i april. De bolag som hitintills beslutat sig för att använda sig av likviditetsgarant är: Beijer Electronics, VLT, CF Berg & Co, Optimail, Nefab, Novestra, Vostok Nafta, Klövern, Ledstiernan, Kaupthing Bank, MSC Konsult, BTS Group och ProAct IT Group. Dessa bolag kommer från och med idag, den 12 maj 2003, att märkas med "LP" (Liquidity Provider) i kurslistan i de tidningar som valt att ange detta som upplysning för investeraren. "Vi är glada över att det finns ett så pass stort intresse för att skapa bättre likviditet i handeln, något som är viktigt för alla marknadens parter. Likviditetens betydelse är central när det gäller att minska investerarens risk och kostnader samt för att få en korrekt värdering av ett noterat bolag", säger Simon Nathanson, vice VD på Stockholmsbörsen. Investerarens kostnader minskar genom att likviditetsgaranten ställer köp- och säljkurser med en viss maximal spread, det vill säga skillnaden mellan köp- och säljkurs. Studier visar att aktier vars spread har minskat får en ökad omsättning. Detta beror på ett ökat intresse att handla i aktien. En ökad omsättning leder i sin tur till ytterligare ökning av antalet köpare och säljare och därmed ännu bättre likviditet i aktien. "Genom att Stockholmsbörsen initierat systemet med likviditetsgaranter skapas förutsättningar för en bättre fungerande och mer likvid handel i de 13 bolag som hitintills valt att anlita en likviditetsgarant. Vi hoppas att det ska få en positiv inverkan på handeln i dessa aktier och att ännu fler noterade bolag och medlemmar ska visa ett liknande intresse för att skapa bättre likviditet i aktiehandeln", säger Simon Nathanson, vice VD på Stockholmsbörsen. Medlemmar avtalar med Stockholmsbörsen om att följa vissa regler och minimikrav som likviditetsgarant. Medlemmarna erbjuder de noterade bolagen tjänsten som likviditetsgarant och tecknar avtal med bolagen. Likviditetsgaranten är skyldig att se till att det fortlöpande under handelsdagen finns köp- och säljkurser i bolagets aktier. Hitintills har följande medlemmar beslutat att teckna avtal med Stockholmsbörsen: E. Öhman J:or Fondkommission, Svenska Handelsbanken, Enskilda Securities, Remium, Hagströmer & Qviberg Fondkommission, JP Nordiska, FöreningsSparbanken, Danske Bank A/S och D. Carnegie. För ytterligare information Anders Ackebo, chef för notering och övervakning, +46 (0)8 405 70 10 Stockholmsbörsen Maria Andark, informationschef, Stockholmsbörsen +46 (0)70 597 52 76 Se även faktablad på www.stockholmsborsen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00210/wkr0002.pdf

Dokument & länkar