Välkomnar skatteändringar som gynnar aktieägande och tillväxt

Report this content

Välkomnar skatteändringar som gynnar aktieägande och tillväxt Mot bakgrund av regeringens utredning av bland annat arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna välkomnar Stockholmsbörsen att de negativa effekterna av dessa skatter undanröjs. Samtidigt höjer Stockholmsbörsen ett varningens finger för nya stoppregler. "Vi ser positivt på att regeringen förändrar förmögenhets-, arvs- och gåvobeskattningen. Då de negativa effekterna av dessa skatter måste minska för privata investerare. Det gynnar kapitalbildningen i Sverige och bäddar för ökat företagande och högre sysselsättning i Sverige", säger Kerstin Hessius, VD på Stockholmsbörsen. "Det är tydligt att ägarna röstar med fötterna och kräver att bolagen ska flytta till O- listan för att undvika de negativa effekterna av skatterna för småsparare och andra privata investerare", fortsätter Hessius. Genom att de noterade bolagen flyttar från A- till O-listan har listindelningen spelat ut sin roll som vägledande för investerare men Stockholmsbörsen förordar inte införande av stoppregler. "Stoppregler för att försöka hindra bolagens listbyte riskerar istället att företagen driver ägandet utomlands. Listflytten från A- till O- listan är ett symtom på att vi har ett grundläggande problem i Sverige med förmögenhets-, arvs- och gåvobeskattningen", säger Hessius. Dessa skatter är synnerligen skadliga för kapitalbildningen och hämmar tillväxten i Sverige. Stockholmsbörsen baserar sin bedömning på ekonomisk forskning. Så sent som i förra månaden presenterade Åsa Hansson, fil doktor vid Lunds universitet, en studie som påvisar ett direkt negativt samband mellan förmögenhetsskatt och ekonomisk tillväxt. Det är viktigt att dessa signaler tas på allvar annars är risken avsevärd att det privata ägandet av aktier minskar radikalt och tillväxten försämras i Sverige. Stockholmsbörsen ser fram emot en fortsatt dialog med Finansdepartementet för att skapa enkla, tydliga regler samt gynnsamma förhållanden för alla aktieägare. För ytterligare information Maria Andark, informationschef Tel +46 (0)70 597 52 76 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/28/20021128BIT00810/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/28/20021128BIT00810/wkr0002.pdf

Dokument & länkar