En grundläggande utredning i anslutning till Stockmann Oyj Apb:s företagssaneringsförfarande har färdigställts

Report this content

STOCKMANN Oyj Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 17.8.2020 kl. 16.30 EET

Utredaren för Stockmann Oyj Abp:s företagssaneringsförfarande, advokat Jyrki Tähtinen, har i dag den 17 augusti 2020 i enlighet med lagen om företagssanering överlåtit en grundläggande utredning till sakägarna för bolagets företagssanering. Utredningen omfattar Stockmann Oyj Abp:s finansiella läge den 8 april 2020 samt faktorer som inverkar på bolagets finansiella position och förväntade utveckling.

Den grundläggande utredningen (på finska) finns tillgänglig på Stockmanns webbsida om företagssaneringen.

Närmare information:
Lauri Ratia, styrelseordförande, tel. +358 50 2922
Jari Latvanen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5606


www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Prenumerera