Stockmann har sålt sin varuhusfastighet i Helsingfors centrum

Report this content

STOCKMANN Oyj Abp, Nyhet för investerare 7.4.2022 kl. 12.15 EET

Stockmann har slutfört försäljningen av sin varuhusfastighet i Helsingfors centrum till den nya inhemska ägaren, pensionsförsäkraren Keva. Närmare information om affären finns i börsmeddelandet som publicerades den 21 mars 2022.

Affärens värde är 400 miljoner euro, varav ca 391 miljoner euro har betalats i samband med affären. Återstoden beaktas i hyran under de närmaste åren. Stockmann använder försäljningsintäkterna från fastighetsaffären till att i sin helhet återbetala både saneringsskulderna med säkerhet och de obestridliga saneringsskulderna utan säkerhet som för närvarande omfattas av företagssaneringens betalningsprogram.

Stockmann fortsätter sin varuhusverksamhet i hela fastigheten i enlighet med ett långt tillbakahyrningsavtal som har gjorts med den nya ägaren.

Närmare information:
Jari Latvanen, Stockmanns verkställande direktör, tel. +358 9 121 5606
Jaakko Kiander, Kevas verkställande direktör, tel. +358 20 614 2097

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Centrala massmedia

Prenumerera