Digitalisering i fokus vid årets Avestasamtal

Igår ägde Avestasamtalen rum. Det är nu femte året i rad som Avesta kommun, med kommunstyrelsen ordförande Lars Isacsson i spetsen, skapar denna arena där näringsliv, politik, fack och offentlig sektor träffas för att diskutera frågor som har betydelse svensk basindustri.  Årets samtal hade digitalisering som tema och samlade drygt 150 personer i Verket i Avesta.

Bland talarna fanns bl a Ardalan Shekarabi (s), civilminister, Lars Hjälmered (M) ordförande i Näringsutskottet och Karl-Peter Thorwaldsson, ordförande LO. Från Stora Enso var det Teemu Salmi som tog plats på scenen. Han är sedan 1 februari i år Stora Ensos globala IT-chef och ansvarig för företagets digitalisering.

25 000 innovatörer
Digitaliseringen ökar framförallt hastigheten i Stora Ensos omställning från en traditionell pappers- och kartongtillverkare till ett globalt tillväxtföretag för förnybara material.

”Vi har 25 000 innovatörer inom Stora Enso. Det gäller för oss att ta till vara på alla medarbetares innovationskraft på bäst sätt”, säger Teemu Salmi.

Digitaliseringsfonden – en viktig motor
Teemu beskrev bland annat hur Stora Ensos digitaliseringsfond är en viktig motor i utvecklingen av företaget. Varje år satsar Stora Enso 10 miljoner EUR för att förverkliga medarbetarnas idéer kring digitalisering som kan utveckla verksamheten.

”Vi har en koncernledning som är oerhört positiv till digitalisering och vill se snabba framsteg. Denna fond gör att det skapas ett engagemang och driv bland våra medarbetare. Just nu  pågår ett 60-tal olika innovationsprojekt inom digitalisering. Ett tiotal av dessa projekt handlar om robotisering i olika former”, berättar Teemu. 

Många projekt på gång
Ett exempel på pågående projekt är att man funnit sätt att analysera big data från pappersmaskinerna så att man kan förutse om ett pappersbrott är på väg att ske.

”Detta är oerhört värdefullt eftersom vi hela tiden vill att produktionen ska rulla på och vi vill inte få några störningar som ett pappersbrott medför. Att få stopp i produktionen är oerhört kostsamt och därför något vi vill undvika”, säger Teemu.

Ett annat exempel är att man vid avverkningen i skogen scannar av trädet direkt och på så sätt identifierar vad trädet är bäst lämpat att användas till för produkter.

”Genom att digitalisera redan i skogen optimerar vi vår produktion”, berättar Teemu.

Ett område där det redan finns kommersiella lösningar är inom intelligenta och smarta förpackningar. Genom att fästa ett RFID*-chip på förpackningen, innehållande relevant information, så kan man skapa mycket värde. Man kan bl a spåra förpackningen och se hur den hanterats i logistikkedjan. Dessutom kan man avgöra äktheten i den förpackade produkten. Att varan som packades i förpackningen verkligen är den som är kvar i förpackningen när den når kunden.

”Dessutom kan man skapa ett ökat kundengagemang genom att kunden kan få rabatter eller ha en dialog med produktägaren genom att scanna chipet på förpackningen med sin mobil”, berättar Teemu.

Innovation i ekosystem
Något som Teemu poängterade vid presentationen är att innovation inte sker i isolation utan i ekosystem. Det är framförallt med nischade partners som Stora Enso kan utvecklas vidare. Det är idag en utmaning för ett så globalt och stort företag som Stora Enso att finna former att jobba med mindre startup-bolag.

”Vi har därför nyligen genomfört ett acceleratorprogram för att driva på och utveckla vårt ledarskap och arbete inom produktutveckling. Ett tjugotal medarbetare på ledande befattningar har under ett halvår jobbat ihop med startups för att lära sig hur vi ska kunna öka innovationstakten ytterligare inom företaget samt hitta nya kommersiella produkter och tjänster”, säger Teemu.

Våga satsa & jobba i ekosystem
Nästa steg i Stora Ensos digitala utveckling är att fokusera innovationerna och se till att skala upp några av dem globalt i hela koncernen. Ett annat prioriterat område är omskolning av medarbetare, eftersom en större andel av medarbetarna behöver öka sin digitala kompetens. Men de två viktigaste framgångsfaktorerna råder det absolut inte någon tvekan om.

”Det gäller att verkligen våga satsa och att jobba i ekosystem om man ska lyckas dra maximal nytta av digitaliseringen”, säger Teemu.

*RFID = Radiofrekvens identifiering

_____________________________________________________________________________

Fakta om Teemu Salmi:
Teemu Salmi, 44 år, är född i Uleåborg i Finland. Han är uppvuxen i Borlänge. Teemu har en kandidatexamen från systemvetarprogrammet på Borlänge högskola. Han har gjort större delen av sin karriär inom Ericsson. Sedan 1 februari 2017 är Teemu Stora Ensos globala IT-chef och ansvarig för företagets digitalisering. Teemus hemmabas är Stora Ensos kontor i Stockholm men han befinner sig ofta på resande fot i något av de 35 länder där Stora Enso har verksamhet.

Nästa externa talaruppdrag för Teemu Salmi är i samband med Ny Tekniks konferens ”Industrial Internt of Things” den 23 januari 2018 på Birger Jarl Konferens i Stockholm. Länk till mer info och anmälan: http://almatalentevents.se/internet/

Foto:  
Stora Enso

Bildtexter:  
*Fr v Teemu Salmi, IT-chef Stora Enso, Ardalan Shekarabi, civilminister och Lars Isacsson, Kommunstyrelsens ordförande Avesta.
*Teemu Salmi, Stora Ensos globala IT-chef och ansvarig för företagets digitalisering var en av talarna vid årets Avestasamtal. I handen håller han ett RFID-chip som används i de smarta och intelligenta förpackningar som Stora Enso erbjuder.
*Teemu Salmi, Stora Ensos globala IT-chef och ansvarig för företagets digitalisering intervjuades av moderatorn K-G Bergström efter sin presentation.

För mer information:     
Sara Kvarfordh, Communications Manager, Media Relations and Public Affairs Sweden, Stora Enso, sara.kvarfordh@storaenso.com, 070-234 45 90 

Fakta om Stora Enso:      
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2016 uppgick till 9,8 miljarder EUR. Stora Enso är börsnoterat i Helsingfors och Stockholm. www.storaenso.com    

Om oss

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2018 uppgick omsättningen till 10,5 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

Prenumerera