Inbjudan till Stora Enso pressträff den 25 oktober 2016

STORA ENSO OYJ PRESSMEDDELANDE 2016-10-18 kl. 9.15 CEST

Den 25:e oktober publicerar Stora Enso sin rapport för det tredje kvartalet 2016 (juli-september). I samband med att kvartalsrapporten annonseras kommer delar av Stora Ensos koncernledning att besöka Ala sågverk i Ljusne. Med anledning av detta vill vi ta tillfället i akt och bjuda in till en pressträff kl 12:30-13:00 den 25/10 där Stora Ensos vd och koncernchef, Karl-Henrik Sundström, redogör för rapporten samt svarar på frågor. Även divisionschefen för Stora Enso Wood Products, Jari Suominen, kommer att närvara och kan svara på frågor rörande verksamheten för sågade trävaror.

Efter pressträffen arrangeras en visning av bruket tillsammans med Ala sågverks brukschef, Christer Rosén. En lättare lunch kommer att serveras i anslutning till pressträffen. För anmälan mejla eller ring Sara Kvarfordh: sara.kvarfordh@storaenso.com / 070-2344590.

Tider:

12:30-13:00 Pressträff

13:00-14:00 Rundvandring Ala sågverk

Plats:

Stora Enso Wood Products, Ala sågverk, Industrivägen, Ljusne

För ytterligare information, kontakta:
Sara Kvarfordh: sara.kvarfordh@storaenso.com / 070-2344590

Prenumerera