Miljontals plantor på väg för att bli nästa generation i de svenska skogarna

375 miljoner skogsplantor planteras årligen i Sveriges skogar. 43 miljoner av dessa planteras av Stora Enso Skog. Det finns flera olika sätt att föryngra, men det vanligaste och i särklass bästa är plantering av skog, vilket ger en bättre tillväxt.

”Planteringssäsongen startar så snart tjälen har släppt och pågår fram till midsommar. Under den torraste perioden i juli bör du undvika plantering, medan det mot sensommar och höst i augusti-september är mycket gynnsamt att plantera. Generellt kan man säga att för varje träd som skördas planteras minst två nya. Tall och gran är de dominerande sorterna vi planterar,” säger Eva Stattin, Skogsskötselspecialist, Stora Enso Skog.

Bergvik Skog producerar 55-60 miljoner plantor per år i de tre plantskolorna Nässja, Sjögränd och Sör Amsberg. Om man skulle sätta dem i en lång rad med 2 meter mellan varje planta skulle de gröna, decimeterhöga, plantorna räcka nästan 3 varv runt jorden.

”Det är ständigt högtryck hos oss. Just nu förbereder vi leveranserna till våra kunder. Miljontals plantor ska nå ut till markägare och entreprenörer. Våra plantor levereras i kartonger och det är viktigt att plantorna kommer i marken inom en vecka. Plantorna mår bäst av att djupplanteras. Helst ska torvproppens övre kant ner 2-3 centimeter under markytan. Större plantor kan även planteras djupare. En planta med gröndel över 20 centimeter kan utan problem planteras ner 5 centimeter,” säger Oskar Skogström, Plantskolechef vid plantskolan Sör Amsberg.

Enligt skogsvårdslagen ska den som avverkar även återbeskoga. Ett bra tips är att inte chansa eller experimentera, istället ska du låta den gamla skogen vägleda ditt beslut. På torra och friska marker där det inte är alltför bördigt växer ofta lingon och blåbär. Där trivs tallen allra bäst. Om det istället är mycket gräs på marken passar gran eller björk bättre. Den gamla skogen kan också visa var ett trädslag inte är lämpligt. Knotiga tallar med grova grenar på gräsbevuxen, frodig mark är en ledtråd till att det sannolikt är mer lämpligt att föryngra med gran och/eller löv där.

Ungefär så här fördelar sig Stora Enso Skogs 43 miljoner plantor per landskap:

Dalarna 9 500 000
Dalsland/Bohuslän 1 100 000
Gästrikland 2 300 000
Hälsingland 3 000 000
Härjedalen 7 600 000
Uppland 2 700 000
Värmland 13 800 000
Västmanland 2 800 000

Foto:
Stora Enso

Bildtexter:
IMG 1961: För att skydda plantorna mot snytbaggen, en av de värsta skadegörarna på skogsplantor, erbjuder Bergvik Skog Plantor två olika typer av skydd. Beläggningsskyddet Conniflex och det kemiska skyddet Merit Forest.

IMG 1968: Malin Lindström Eriksson, Bitr. Plantskolechef på Plantskolan Sör Amsberg och hennes kollegor har bråda dagar när årets plantor ska ut till kunderna.

IMG 1958: Här lastas 10 000-tals små tallplantor till skogsvårdsentreprenören Dala Kvalitetsskog.

För mer information:
Jonas Nordlund, kommunikationsansvarig, Stora Enso Skog, jonas.nordlund@storaenso.com , 070-5782763

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2017 uppgick omsättningen till 10 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com 

Om oss

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2018 uppgick omsättningen till 10,5 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

Prenumerera

Media

Media