Stora Enso deltog vid lanseringen av skogsnäringens nya forskningsagenda

Igår presenterade skogsnäringen sin nya forskningsagenda. I agendan presenteras de forskningsområden som är prioriterade för att fortsätta utveckla bioekonomin och stärka industrins konkurrenskraft.

Lanseringen av agendan skedde vid ett seminarium hos Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) i Stockholm och samlade cirka 200 personer från skogsindustrin och akademin. Att mer forskning inom det skogliga området krävs för att det svenska samhället ska bli fossilfritt och för att FN:s hållbarhetsmål ska uppnås genomsyrade både seminariedagen och forskningsagendan.

Nya förnybara produkter och tjänster
Stora Ensos vd och koncernchef Karl-Henrik Sundström var key note-speaker vid lanseringen. Han framhöll att det är viktigt att skogsnäringen har en gemensam forskningsagenda, så resurserna används effektivt.

Stora Enso har utvecklats till ett innovativt tillväxtföretag inom förnybara material. Företaget erbjuder en rad nya förnybara produkter och tjänster. Karl-Henrik berättade bl a om satsningar på intelligenta förpackningar, dissolvingmassa till textilier och korslimmat trä.

”Sju procent av vår försäljning kommer från produkter och tjänster som inte fanns för tre år sedan”, säger Karl-Henrik Sundström.

Ökad kunskaps- och forskningskapacitet
Stora Ensos Innovationschef för Sverige Mikael Hannus har varit aktiv i arbetet med att ta fram skogsnäringens forskningsagenda. Vid sin presentation poängterade han att det behövs mer resurser om man i framtiden ska klara av att göra rätt saker och ersätta fler fossila material med förnybara material.

”Vi behöver öka kunskaps- och forskningskapaciteten, framförallt inom träkemi och materialdesign. Den nationella forskningsplattformen Treesearch, där industri och akademi samverkar, är ett steg i rätt riktning”, säger Mikael Hannus.

Fyra prioriterade forskningsområden
Skogsnäringens forskningsagenda är framtagen av ett 100-tal experter inom det skogliga området med representanter från både industrin och akademin. I agendan presenteras fyra prioriterade forskningsområden:

  •  Öka tillväxten i hållbart brukad skog
  •  Stärka konkurrenskraften i befintliga produkter och processer
  •  Utveckla nya biobaserade produkter
  •  Öka det industriella träbyggandet

Länk till skogsnäringens forskningsagenda:
http://www.skogsindustrierna.se/skogsindustrin/forskning-och-innovation/skogsnaringens-forskningsagenda/

BILDTEXTER:
*Fr v Karl-Henrik Sundström, vd och koncernchef, Stora Enso och Mikael Hannus, Innovationschef Sverige, Stora Enso talade vid lanseringen av skogsnäringens nya forskningsagenda.
*Karl-Henrik Sundström, vd och koncernchef, Stora Enso
*Mikael Hannus, Innovationschef Sverige, Stora Enso

FOTO: 
Stora Enso

FÖR MER INFORMATION: 
Sara Kvarfordh, Communications Manager, Media Relations and Public Affairs Sweden, Stora Enso, sara.kvarfordh@storaenso.com, 070-234 45 90 

FAKTA OM STORA ENSO: 
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2016 uppgick till 9,8 miljarder EUR. Stora Enso är börsnoterat i Helsingfors och Stockholm. www.storaenso.com   

Om oss

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2018 uppgick omsättningen till 10,5 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

Prenumerera

Media

Media