Stora Enso positionerar sig som det ledande bolaget inom bioekonomi

Som en del i Finlands 100 årsfirande arrangerar Finsk-svenska handelskammaren exportseminarier i en rad städer i Sverige och Finland under året. Igår hade turen kommit till Göteborg. Stora Enso var ett av företagen som bjudits in som talare vid seminariet, som samlade ett 90-tal personer.

Kommunikationsdirektör Ulrika Lilja var på plats och delade med sig av erfarenheter om hur man bygger ett strakt nordiskt varumärke. Stora Enso är ett exempel på ett mycket lyckat svenskt-finskt samarbete. En viktig del i framgången har varit satsningen på kommunikation och varumärkesbyggande. 

Lösningen i världen
För att driva affären och växa på globala marknader är ett starkt varumärke oerhört betydelsefullt.  För Stora Ensos del handlar varumärkesarbetet om att förändra bilden av ett traditionellt skogsbolag till att positionera sig som ett innovationsdrivet bolag för förnybara material.

“Vi arbetar för att positionera oss som det ledande bolaget inom bioekonomin. Vi vill ses som lösningen i världen vad gäller förnybara material”, säger Ulrika Lilja.

Tydligt & Enhetligt
Att vara tydliga och enhetliga i kommunikationen är något som det fästs stor vikt vid i ompositioneringen av företaget.

”Vi har en enkel men briljant idé för en bättre värld. Allt som görs av fossilbaserade material idag kan göras av trä imorgon. Detta budskap är något som genomsyrar hela vår verksamhet. Att ha ett tydligt mål med vad vi vill uppnå underlättar i den transformationsresa vi genomgår”, säger Ulrika Lilja.

En annan viktig del för att bygga ett starkt varumärke har varit fokus på att ha ”one company approach”, d v s att harmonisera och skapa en enhetlig kommunikation som sker under ett och samma varumärke - Stora Enso.

”Vi hade tidigare ett rätt spretigt kunderbjudande med många produktnamn som inte alls associerades med Stora Enso. Nu har vi skapat en modern och enhetlig visuell profil för våra produktvarumärken där alla har en tydlig Stora Enso-koppling. Det är en betydelsefull del för att bygga ett attraktivt kunderbjudande”, säger Ulrika Lilja.

Stolta över skogen
Att hela tiden ha ett fokus på skogen och att visa på möjligheterna med förnybarhet är något som är utmärkande i all kommunikation. ”Vi är stolta över vår förnybara råvara skogen. Där andra bara ser skog, ser vi  lösningar på världens  klimatutmaning och människors efterfrågan på hållbara produkter. Vi behöver nu vara innovativa och fortsätta utveckla framtidens produkter från skogen”, säger Ulrika Lilja.

Relevanta arenor
För Stora Enso är det viktigt att vara aktiva och synas på arenor som är relevanta för de marknader som företaget verkar på. Sponsring av skid-VM i Falun och av skid-VM i Lahtis är två exempel på arenor där man varit mycket närvarande.

”Vi har genom denna sponsring bidragit till att skapa hållbara sportevent med våra förnybara produkter från skogen. Dessutom gav det oss möjlighet att bjuda in många av våra kunder till våra hemmamarknader, vilket var ett utmärkt sätt att stärka och förmedla det nordiska perspektivet i vårt varumärke”, säger Ulrika Lilja.

Stora Ensos satsningar på att bygga ett starkt nordiskt varumärke, som stöttar företagets transformationsresa in i den nya bioekonomin fortsätter med stort driv och engagemang.

För mer info: http://renewablefuture.storaenso.com/

Bildtexter:
* Fr v Kjell Skoglund, vd, Finsk-svenska Handelskammaren och Ulrika Lilja, kommunikationsdirektör, Stora Enso
* Ulrika Lilja, kommunikationsdirektör, Stora Enso

Foto: 
STORA ENSO

För mer information:  
Sara Kvarfordh, Communications Manager, Media Relations and Public Affairs Sweden, Stora Enso, sara.kvarfordh@storaenso.com, 070-234 45 90 

Fakta om Stora Enso:   
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2016 uppgick till 9,8 miljarder EUR. Stora Enso är börsnoterat i Helsingfors och Stockholm. www.storaenso.com    

Om oss

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2018 uppgick omsättningen till 10,5 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

Prenumerera