Stora Enso satsar på fjärrmätning av virke

Stora Enso Skog levererar årligen stora volymer virke till sina svenska industrier. Nu investerar företaget i modern digital teknik för att kunna automatisera virkesmätningen, effektivisera transporterna och få en högre kvalitet på informationen.

– Den nya bildmätningstekniken ger oss möjligheter att göra virkesmätningen mer kostnadseffektiv och medför ännu effektivare transporter. Vi har tidigare använt tekniken på våra järnvägsterminaler och nu installerar vi den även på våra industrier och Skoghalls Bruk är först ut bland våra bruk att införa fjärrmätning, säger Lennart Stenquist, affärschef för Stora Enso Skog.

På bruket i Skoghall används 2,5 miljoner fastkubikmeter virke per år i tillverkningen av framförallt vätskekartong. Massaveden som kommer på bil mäts på plats av en opartisk aktör för att få fram underlag för betalning mellan köpare och säljare.

– I genomsnitt passerar det cirka 60 timmerbilar med massaved till Skoghall per dygn. Ökat öppethållande och kortare väntetider vid mätplatserna ger större flexibilitet i transportplaneringen. Kameror placerade i en rigg tar bilder på timmerbilarnas last, chauffören knappar in sina uppgifter, bilderna skickas för fjärrmätning och efter mottagningskontroll kan bilen åka vidare. På så sätt kan de nya mätningsteknikerna bidra till en logistikoptimering som ger vinster, såväl ekonomiskt som miljömässigt, förklarar Lennart Stenquist.

Under hösten kommer Stora Enso att uppföra ytterligare fyra mätstationer i Hällefors, Nymölla, Kvarnsveden och Fors. Företaget utreder även möjligheterna för Skutskärs massabruk att börja mäta med den nya tekniken. 

– Genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter så kan vi stärka vår internationella konkurrenskraft. Digitaliseringen underlättar även att exempelvis plocka fram och använda historiska mätdata. På sikt kommer genomströmningen av lastblar att bli snabbare och det leder till sänkta kostnader. Med tjänsten leveransavisering kan vi i god tid få veta när bilarna kommer och vilken last de har med sig, vilket gör att vi kan planera arbetet bättre och även korta ned virkesbilarnas stopptid ytterligare. Vi ser att det finns en stor utvecklingspotential i den nya tekniken som idag bara kan ana, men som väntar runt hörnet, avslutar Lennart Stenquist.

Bildtext: Varje dygn anländer i genomsnitt cirka 60 timmerbilar med massaved till Skoghall. Fjärrmätning av virke underlättar ökat öppethållande och medför kortare väntetider vid mätplatserna, vilket ger större flexibilitet i transportplaneringen.

Bildtext: Andreas Sandelin, JMT Åkeri, har just rapporterat sitt lass med massaved, som har mätts med kamerateknik.

Bildtext: – Den nya bildmätningstekniken ger oss möjligheter att göra virkesmätningen mer kostnadseffektiv och medför ännu effektivare transporter, säger Lennart Stenquist, affärschef för Stora Enso Skog.

För mer information:
Lennart Stenquist, affärschef för Stora Enso Skog, 070 565 33 76
Jonas Nordlund, kommunikationsansvarig, Stora Enso Skog, 070 578 27 63

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2016 uppgick till 9,8 miljarder EUR. Stora Enso är börsnoterat i Helsingfors och Stockholm. storaenso.com

Om oss

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2018 uppgick omsättningen till 10,5 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

Prenumerera

Media

Media