Stort intresse för Stora Ensos digitala verktyg vid  Stora Trähusdagen

Igår gick Stora Trähusdagen i Stockholm av stapeln. Temat på årets arrangemang var snabbt och snyggt. Det var 150 personer, från stora delar av byggbranschen som var på plats för att ta del av de senaste trenderna inom trähus, utbyta erfarenheter och nätverka.

Stora Ensos affärsutvecklingschef Jessika Szyber var en av talarna vid Stora Trähusdagen. Hon gav ett smakprov på den gedigna erfarenhet som finns inom Stora Enso vad gäller träprodukter. Stora Enso är Europas största leverantör av träprodukter och har levererat till över 12 000 projekt världen över. Det är till ett brett spektra av byggnader som träprodukterna använts, t ex skolor, bibliotek, kontor, villor, flerfamiljshus och hotell.

Satsning på innovationer
Ett av Stora Ensos mål har varit att hitta ett hållbart alternativ till stål och betong som stommaterial och samtidigt skapa en snabbare och mer effektiv byggmetod. Som ett resultat av satsningen på innovationer och vidareförädling av sågade trävaror har företaget lyckats utveckla massivträ i form av CLT (korslimmat trä) och LVL (laminerat fanérvirke).


”Genom att bygga höghus med massivträ som stommaterial kan vi nu bygga miljövänligare men ändå bibehålla det stora utbudet av byggnadsstilar som arkitekterna och stadsplanerarna önskar”, säger Jessika Szyber.

Öka efterfrågan på byggmaterial
Stora Ensos huvudsakliga roll i byggindustrin är att öka efterfrågan på trä som byggmaterial. Företaget har ett brett och hållbart erbjudande.


”Vi har ett stort utbud av förnybara träprodukter och komponenter som exempelvis fönster- och dörrkarmar. Vi erbjuder dessutom byggsystem och digitala verktyg”, säger Jessika Szyber.

Öppna och gratis byggsystem
Något som ökat på senaste tiden är intresset för Stora Ensos digitala verktyg. Stora Ensos byggsystem är numera digitaliserade och finns både som appar och programvaror. De innehåller instruktioner för planering och byggande i massivträ. Systemen är anpassade för olika byggnadstyper.


”Dessa byggsystem är öppna och gratis för alla att använda. På så sätt hoppas vi att fler ska börja bygga i trä och att vi ska öka intresset och kunskapsnivån om trä”, säger Jessika Szyber.

Verktyg även till byggarbetsplatsen
Stora Ensos beräkningsverktyg Calculatis har numera drygt 5000 användare och finns på sex olika språk. Detta verktyg är anpassat till nationella byggregler för att underlätta vid planeringen av byggprojekten. Väl på plats på byggarbetsplatsen erbjuder Stora Enso ett digitalt verktyg som underlättar och optimerar logistiken.


”Vi erbjuder en app som heter CLT 360. Med den kan man scanna av QR-koder på panelerna och på så sätt få reda på exakt var i byggmodellen som panelen ska monteras. Det bidrar till att arbetet blir effektivare”,  säger Jessika Szyber.

Höja kompetensnivån & förbättra nätverken
Jessika redogjorde även för några av alla fördelar som finns med trä som byggmaterial; alltifrån klimataspekten och de korta leveranstiderna till flexibiliteten för arkitekter och det ökade välbefinnandet som det innebär att bo i hus som är byggda i trä. Men det finns fortfarande saker som behöver förbättras ytterligare för att trähusbyggandet ska öka.


”Den stora utmaningen är att höja kompetensnivån och få till ett bättre nätverk i Sverige mellan alla aktörer i byggprocessens värdekedja. Sedan behöver vi få de stora drakarna bland byggbolagen att ta steget och börja bygga mer i trä om vi verkligen ska få fart på trähusbyggandet i Sverige”, säger Jessika Szyber.

Träteknologipriset till Luleå
I samband med Stora Trähusdagen delades även årets Träteknologipriset ut. Årets pristagare blev:
Dietrich Buck, Luleå universitet  med examensarbetet ”Mechanical Performance of Cross-Laminated Timber Panels”. Stora Ensos Innovationschef Sverige Mikael Hannus har varit en av juryrepresentanterna.

Bildtext:
* Stora Ensos affärsutvecklingschef Jessika Szyber var en av talarna vid Stora Trähusdagen.
* Fr v Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli och moderator för Stora Trähusdagen tillsammans med Jessika Szyber, affärsutvecklingschef, Stora Enso.

Foto: 
STORA ENSO 

För mer information:  
Sara Kvarfordh, Communications Manager, Media Relations and Public Affairs Sweden, Stora Enso,  sara.kvarfordh@storaenso.com , 070-234 45 90  

Fakta om Stora Enso:     
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2016 uppgick till 9,8 miljarder EUR. Stora Enso är börsnoterat i Helsingfors och Stockholm.  www.storaenso.com     

Om oss

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2018 uppgick omsättningen till 10,5 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

Prenumerera