Bolagsstämma i AB Novestra

BOLAGSSTÄMMA I AB NOVESTRA Vid gårdagens ordinarie bolagsstämman i AB Novestra omvaldes styrelse- ledamöterna Theodor Dalenson, Peter Ekelund, Anders Lönnqvist, W. Thorpe McKenzie, Göran Strandberg, Lennart Tengroth och John Wattin. På det konstituerande styrelsesammanträdet efter stämman utsågs Theodor Dalenson till styrelseordförande. Vidare godtogs det av styrelsen framlagda förslaget till bemyndigande för styrelsen att fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om nyemission av högst 6.000.000 nya aktier. Avsikten är att genom bemyndigandet ha beredskap för att vid behov kunna genomföra intressanta transaktioner. Det tidigare, i mars 2000, beslutade bemyndigandet om nyemission av 9.500.000 aktier, som inte utnyttjats, gällde fram till den ordinarie bolagsstämman och har således upphört. Beslut fattades också om att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 1999/2000 I ett anförande framförde VD, Thomas Åkerman, att Novestra under den senaste tiden haft en positiv affärsmässig utveckling i flertalet av portföljbolagen. Övervärdet i förhållande till bokförda värden på portföljbolagen beräknat enligt EVCA:s riktlinjer har sedan bokslutsdagen den 30 juni 2000 ökat med c:a 250 miljoner kronor. Novestras balanserade portfölj och fördelaktiga likviditetssituation har sammantaget skapat en situation där Novestras affärsförutsättningar är bättre än någonsin tidigare. Den förändrade marknadssituationen under de senaste månaderna har endast i begränsad omfattning påverkat Novestra och bolaget räknar fortfarande med en mycket god värdeutveckling i portföljen under de närmaste kvartalen. Frågor besvaras av Thomas Åkerman, VD, AB Novestra, tel. 08-545 017 50. För ytterligare information om bolaget hänvisas till www.novestra.com . Novestra är ett av Nordens ledande riskkapitalbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag inom ramen för nätverksekonomin. För närvarande har bolaget större innehav i bl a B2 Bredband AB, Comintell AB, Continuum Group Ltd, Fanglobe Inc, Iquity Systems Inc, Mobilestop Inc, Netsurvey AB, PowerNet AB och Qbranch AB. Novestras aktier finns noterade på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00180/bit0002.pdf

Om oss

Om STRAXSTRAX är en marknadsledande global specialist inom smarta tillbehör för en mobil livsstil. Vår varumärkesportfölj för mobila tillbehör omfattar alla större produktkategorier: Protection, Power, Personal Audio och Connectivity. Som ett svar på den pågående pandemin har vi nyligen utökat vår verksamhet med ett nytt produktsegment: personlig skyddsutrustning, där vi inledningsvis fokuserar på personlig skyddsutrustning som ansiktsmasker, handskar och desinfektionsmedel. Hemligheten bakom våra framgångar är ett starkt distributionsnät – både offline och online – och marknadens bästa kundservice.Vi utvecklar och marknadsför varumärken genom en ”omni-channel strategi” och har två kompletterande verksamheter: Egna varumärken – Urbanista, Clckr, Richmond & Finch, Planet Buddies, xqisit, AVO+ och licensierade varumärken som adidas, Bugatti, Diesel, SuperDry och WeSC – samt Distribution (traditionell butiksförsäljning, företags- och nätmarknadsplatser). Förutom egna och licensierade varumärken distribuerar STRAX mer än 40 större varumärken för mobiltillbehör. Försäljningen sker i alla nyckel-försäljningskanaler som telekomoperatörer, konsumentelektronik, lifestyle retailers och direkt till konsument online.STRAX grundades i Miami och Hongkong 1995 och har sedan dess vuxit världen över. I dag har STRAX cirka 200 anställda i 13 länder, med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland. STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar