Delårsrapport nr 1 för räkenskapsåret 2003 avseende perioden 1 januari - 31 mars 2003

DELÅRSRAPPORT NR 1 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2003 AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2003 * Koncernens nettoresultat för perioden uppgick till -1,2 MSEK (- 41,4) och inkluderade andelar i intresseföretags resultat1 uppgående till -2,6 MSEK (1,4). Moderbolaget uppvisade ett positivt nettoresultat på 1,4 MSEK (-45,4). Koncernen uppvisade ett positivt kassaflöde på 2,7 MSEK (-35,8) och moderbolaget uppvisade ett positivt kassaflöde uppgående till 2,7 MSEK (-35,1). * Eget kapital per den 31 mars 2003 uppgick till 188,2 MSEK (333,9) motsvarande 8,0 SEK (14,3) per aktie. Likvida medel, inklusive placeringar gjorda som ett led i likviditetsförvaltningen och redovisade som finansiella anläggningstillgångar, uppgick till 66,1 MSEK (77,8) motsvarande 2,8 SEK (3,3) per aktie. * Portföljbolagen har utvecklats positivt och flertalet bolag ökade sin omsättning och förbättrade sina resultat. Den positiva utvecklingen förväntas fortsätta året ut. * För närvarande ser inte Novestra något ytterligare behov av nedskrivningar. Även med nuvarande marknadsförutsättningar bedömer bolaget det som rimligt att kunna uppvisa vinst för helåret. För ytterligare information kontakta: Peter Ekelund Tel: 08-545 017 50 (VD) Cecilia Janson Tel: 08-545 017 50 (Informationsansvarig) Bolagets adress: AB Novestra Norrlandsgatan 16 111 43 STOCKHOLM E-mail: info@novestra.com Hemsida: www.novestra.com Bolagsuppgifter: Bolagets organisationsnummer: 556539-7709 Styrelsens säte: Stockholms län, Stockholms kommun. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00690/wkr0002.pdf

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar