DELÅRSRAPPORT NR 2 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2004 AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2004

DELÅRSRAPPORT NR 2 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2004 AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2004 - Nettoresultatet för perioden uppgick till 40,3 MSEK (4,4), vilket motsvarar ett resultat per aktie uppgående till 1,29 kronor (0,19). Eget kapital per den 30 juni 2004 uppgick till 414,6 MSEK (228,3) motsvarande 11,15 kronor (9,76) per aktie. Soliditeten uppgick till 89,8% (99,3). - Likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick till 142,2 MSEK (48,8) motsvarande 3,82 kronor (2,09) per aktie. Tillsammans med de noterade innehaven uppgick de likvida tillgångarna till 269,9 MSEK (48,8) (inklusive orealiserade övervärden) motsvarande 7,26 kronor (2,09) per aktie per den 30 juni 2004. - Försäljningstillväxten och resultatutvecklingen bland de onoterade portföljbolagen ökade ytterligare under 2:a kvartalet och överträffade tidigare lämnade prognoser för 2004. Förutsättningarna för en fortsatt stark tillväxt bland portföljbolagen under resten av året bedöms som mycket goda. - För att kunna tillvarata ett antal attraktiva investeringsmöjligheter genomförde Novestra i juni en riktad nyemission av 6 000 000 aktier som tillförde bolaget 81,7 MSEK, efter emissionskostnader om totalt 0,2 MSEK. - Förutsättningarna för noteringar eller utförsäljningar bland portföljbolagen under de närmaste 18 månaderna bedöms som goda. Eventuella sådana transaktioner kommer sannolikt att ha en positiv effekt på Novestras resultat framöver. För ytterligare information kontakta: Peter Ekelund Tel: 08-545 017 50 (VD) Cecilia Janson Tel: 08-545 017 50 (Informationsansvarig) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/24/20040824BIT20290/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar