Delårsrapport nr 3 för räkenskapsåret 2003 avseende perioden 1 januari - 30 september 2003

DELÅRSRAPPORT NR 3 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2003 AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2003 - Nettoresultatet för perioden uppgick till 8,4 MSEK (-137,2), vilket motsvarar ett resultat per aktie uppgående till 0,4 SEK (-5,9). Eget kapital per den 30 september 2003 uppgick till 232,3 MSEK (273,0) motsvarande 9,9 SEK (11,7) per aktie. - Omsättningen i de onoterade portföljbolagen har i genomsnitt ökat med 41% under årets första nio månader jämfört med samma period föregående år. Flertalet onoterade portföljbolag uppvisar betydande resultatförbättringar jämfört med föregående år och växer med lönsamhet. - Likvida medel, inklusive placeringar gjorda som ett led i likviditetsförvaltningen och redovisade som finansiella anläggningstillgångar, uppgick till 43,2 MSEK (77,2) motsvarande 1,8 SEK (3,3) per aktie. Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till - 9,9 MSEK (-52,4), varav nettoinvesteringarna utgjorde -23,6 MSEK (- 55,0). - För att i rådande marknadssituation kunna tillvarata ett antal investeringsmöjligheter beslutade Novestras styrelse att öka kapitalbasen genom en fullt garanterad företrädesemission, vilken enhälligt godkändes av extra bolagsstämma den 22 september 2003. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/14/20031014BIT00180/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/14/20031014BIT00180/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar