Kommuniké från bolagsstämma i AB Novestra

KOMMUNIKÉ FRÅN BOLAGSSTÄMMA I AB NOVESTRA Vid gårdagens ordinarie bolagsstämma i AB Novestra omvaldes ordinarie styrelse-ledamöterna Theodor Dalenson, Anders Lönnqvist, W. Thorpe McKenzie samt styrelsesuppleanterna Mats Berglund och Magnus Nilsson. Vidare valdes Colin Kingsnorth och Bertil Villard till nya ordinarie styrelseledamöter. Colin Kingsnorth är delägare i Laxey Partners (UK) Ltd, som är Novestras största aktieägare, och ersätter därmed tidigare styrelseledamoten Rupert Lea. Bertil Villard är advokat och delägare i Advokatfirman Vinge KB samt bl a styrelseordförande i Pergo AB och SalusAnsvar AB samt styrelseledamot i GEAB The Phonehouse AB. Revisorerna Stefan Holmström och Ingrid Hornberg Román omvaldes. Beslut fattades om att styrelsearvode skall utgå med 250.000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Vid det konstituerande styrelsesammanträdet efter stämman utsågs Theodor Dalenson till styrelseordförande. Vidare godtogs det av styrelsen framlagda förslaget till bemyndigande för styrelsen att fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 6.000.000 nya aktier. Avsikten är att genom bemyndigandet ha beredskap för att vid behov kunna genomföra intressanta transaktioner. Det tidigare, vid förra årets ordinarie bolagsstämma, beslutade bemyndigandet om nyemission av 6.000.000 aktier, vilket inte utnyttjats, gällde fram till årets ordinarie bolagsstämman och har således upphört. Beslut fattades om att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2001/2002. Frågor besvaras av Peter Ekelund, VD, AB Novestra, tel. 08-545 017 50. Om AB Novestra Novestra är ett oberoende investmentbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag. Novestras portföljbolag inkluderar bl a Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. samt saminvesteringsenheten Continuum Group Ltd. Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00760/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00760/wkr0002.pdf

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar