Novestra: flaggningsmeddelande

Report this content

NOVESTRA: FLAGGNINGSMEDDELANDE PGM Partners Trust LP har avyttrat 1.000.000 aktier. PGM Partners Trusts innehav efter försäljningen uppgår till 710,000 aktier, vilket motsvarar 3,0% av kapital och röster. Om AB Novestra Novestra är ett oberoende riskkapitalbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag inom ramen för "enabling network technologies and services" inom kommunikationsindustrin. Novestras portföljbolag inkluderar bl a B2 Bredband AB, Continuum Group Ltd, Explorica, Inc., myPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00820/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00820/wkr0002.pdf

Dokument & länkar